Home Jos. Trần Quốc Doanh

Jos. Trần Quốc Doanh

Lịch Lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm C, Ngày 02 – 12 – 2018

– Thứ 7, ngày 01/12/2018: 1. Giáo xứ Thụy Ứng +) 19g30: Thánh lễ 2. Giáo họ Ngọc Mạch +) 19g00: Thánh lễ 3. Giáo họ Phú Mỹ +) 17g00: Thánh lễ 4. Giáo xứ Thái Hà +) 16g00 (Lễ Tiếng Anh), 18g00, 20g00: Thánh lễ – Chúa nhật, ngày 02/12/2018: Chúa Nhật I Mùa Vọng […]

Lịch Lễ Chúa Nhật XXXIV Thường Niên – Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ – Năm B, Ngày 25 – 11 – 2018

– Thứ 7, ngày 24/11/2018: Thánh Anrê Dũng Lạc Và Các Bạn Tử Đạo – Lễ Trọng 1. Giáo họ Di Trạch +) 19g00: Thánh lễ 2. Giáo xứ Thụy Ứng +) 19g30: Thánh lễ 3. Giáo họ Ngọc Mạch +) 19g00: Thánh lễ 4. Giáo họ Phú Mỹ +) 17g00: Thánh lễ 5. Giáo xứ […]

ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội

WSVCGDT, 18/11/2018 – Đức Giáo Hoàng Phanxicô vừa bổ nhiệm một vị chủ chăn mới cho Tổng Giáo phận Hà Nội. Vào lúc 12g00 trưa nay (giờ Roma) thứ Bảy 17 tháng 11 năm 2018, tức 18g00 cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: – Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng giám mục […]

Lịch Lễ Chúa Nhật XXXIII Thường Niên – Năm B, Ngày 18 – 11 – 2018

– Thứ 7, ngày 17/11/2018: 1. Giáo xứ Thụy Ứng +) 19g30: Thánh lễ 2. Giáo họ Ngọc Mạch +) 19g00: Thánh lễ 3. Giáo họ Phú Mỹ +) 17g00: Thánh lễ 4. Giáo xứ Thái Hà +) 16g00 (Lễ Tiếng Anh), 18g00, 20g00: Thánh lễ – Chúa nhật, ngày 18/18/2018: Chúa Nhật XXXIII TN – […]

Lịch Lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên – Năm B, Ngày 28 – 10 – 2018

– Thứ 7, ngày 27/10/2018: 1. Giáo họ Di Trạch +) 19g00: Thánh lễ 2. Giáo xứ Thụy Ứng +) 19g30: Thánh lễ 3. Giáo họ Ngọc Mạch +) 19g00: Thánh lễ 4. Giáo họ Phú Mỹ +) 17g00: Thánh lễ 5. Giáo xứ Thái Hà +) 16g00 (Lễ Tiếng Anh), 18g00, 20g00: Thánh lễ – […]

Lịch Lễ Chúa Nhật XXIX Thường Niên – Năm B, Ngày 21 – 10 – 2018

– Thứ 7, ngày 20/10/2018: 1. Giáo họ Di Trạch +) 19g00: Thánh lễ 2. Giáo xứ Thụy Ứng +) 19g30: Thánh lễ 3. Giáo họ Ngọc Mạch +) 19g00: Thánh lễ 4. Giáo họ Phú Mỹ +) 17g00: Thánh lễ 5. Giáo xứ Thái Hà +) 16g00 (Lễ Tiếng Anh), 18g00, 20g00: Thánh lễ – […]

Lịch Lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm B, Ngày 14 – 10 – 2018

– Thứ 7, ngày 13/10/2018: 1. Giáo họ Di Trạch +) 19g00: Thánh lễ 2. Giáo xứ Thụy Ứng +) 19g30: Thánh lễ 3. Giáo họ Ngọc Mạch +) 19g00: Thánh lễ 4. Giáo họ Phú Mỹ +) 17g00: Thánh lễ 5. Giáo xứ Thái Hà +) 16g00 (Lễ Tiếng Anh), 18g00, 20g00: Thánh lễ – […]

Lịch Lễ Chúa Nhật XXVII Thường Niên – Năm B, Ngày 07 – 10 – 2018

– Thứ 7, ngày 06/10/2018: 1. Giáo họ Di Trạch +) 19g00: Thánh lễ 2. Giáo xứ Thụy Ứng +) 19g30: Thánh lễ 3. Giáo họ Ngọc Mạch +) 19g00: Thánh lễ 4. Giáo họ Phú Mỹ +) 17g00: Thánh lễ 5. Giáo xứ Thái Hà +) 16g00 (Lễ Tiếng Anh), 18g00, 20g00: Thánh lễ – […]

Lịch Lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm B, Ngày 30 – 09 – 2018

– Thứ 7, ngày 29/09/2018: Các Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-en, Gap-ri-en và Ra-pha-en, lễ kính 1. Giáo họ Di Trạch +) 19g30: Thánh lễ 2. Giáo xứ Thụy Ứng +) 19g30: Thánh lễ 3. Giáo họ Ngọc Mạch +) 19g00: Thánh lễ 4. Giáo họ Phú Mỹ +) 17g00: Thánh lễ 5. Giáo xứ Thái […]