Home Jos. Trần Quốc Doanh

Jos. Trần Quốc Doanh

Lịch Lễ Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm B, Ngày 16 – 09 – 2018

– Thứ 7, ngày 15/09/2018: Đức Mẹ Sầu Bi, lễ nhớ có bài đọc riêng – Quan thầy Giáo họ Di Trạch 1. Giáo họ Di Trạch +) 10g30: Thánh lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi – Quan thầy Giáo họ Di Trạch +) 19g30: Thánh lễ 2. Giáo xứ Thụy Ứng +) 19g30: Thánh lễ […]

Lịch Lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm B, Ngày 09 – 09 – 2018

– Thứ 7, ngày 08/09/2018: Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria – Lễ kính 1. Giáo họ Di Trạch +) 19g30: Thánh lễ 2. Giáo xứ Thụy Ứng +) 19g30: Thánh lễ 3. Giáo họ Ngọc Mạch +) 19g00: Thánh lễ 4. Giáo họ Phú Mỹ +) 17g00: Thánh lễ 5. Giáo xứ Thái Hà +) […]

Giới Trẻ Giáo Họ Địch Vĩ – Giáo Xứ Thụy Ứng – Giáo Phận Hà Nội Mừng Lễ Quan Thầy

WSVCGDT – Ngày 22.08.2018 (Thứ Tư Tuần XX Thường Niên), giới trẻ Giáo họ Địch Vĩ – Giáo xứ Giang Xá – Gp Hà Nội đã tổ chức mừng lễ quan thầy Đức Maria Trinh Nữ Vương. Đúng 19g00, các bạn giới trẻ trong Giáo họ Địch Vĩ đã quy tụ về ngôi thánh đường […]

Lịch Lễ Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm B, Ngày 02 – 09 – 2018

– Thứ 7, ngày 01/09/2018: 1. Giáo họ Di Trạch +) 19g30: Thánh lễ 2. Giáo xứ Thụy Ứng +) 19g30: Thánh lễ 3. Giáo họ Ngọc Mạch +) 19g00: Thánh lễ 4. Giáo họ Phú Mỹ +) 17g00: Thánh lễ 5. Giáo xứ Thái Hà +) 16g00 (Lễ Tiếng Anh), 18g00, 20g00: Thánh lễ – […]

Lịch Lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm B, Ngày 26 – 08 – 2018

– Thứ 7, ngày 25/08/2018: 1. Giáo xứ Thụy Ứng +) 19g30: Thánh lễ 2. Giáo họ Ngọc Mạch +) 19g00: Thánh lễ 3. Giáo họ Phú Mỹ +) 17g00: Thánh lễ 4. Giáo xứ Thái Hà +) 16g00 (Lễ Tiếng Anh), 18g00, 20g00: Thánh lễ – Chúa nhật, ngày 26/08/2018: Chúa Nhật XXI TN – […]

Lịch Lễ Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm B, Ngày 19 – 08 – 2018

– Thứ 7, ngày 18/08/2018: 1. Giáo xứ Thụy Ứng +) 19g30: Thánh lễ 2. Giáo họ Ngọc Mạch +) 19g00: Thánh lễ 3. Giáo họ Phú Mỹ +) 17g00: Thánh lễ 4. Giáo xứ Thái Hà +) 16g00 (Lễ Tiếng Anh), 18g00, 20g00: Thánh lễ – Chúa nhật, ngày 19/08/2018: Chúa Nhật XX TN – […]

Lịch Lễ Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm B, Ngày 12 – 08 – 2018

– Thứ 7, ngày 11/08/2018: 1. Giáo xứ Thụy Ứng +) 19g30: Thánh lễ 2. Giáo họ Ngọc Mạch +) 19g00: Thánh lễ 3. Giáo họ Phú Mỹ +) 17g00: Thánh lễ 4. Giáo xứ Thái Hà +) 16g00 (Lễ Tiếng Anh), 18g00, 20g00: Thánh lễ – Chúa nhật, ngày 12/08/2018: Chúa Nhật XIX TN – […]

Lịch Lễ Chúa Nhật XVIII Thường Niên, Ngày 05 – 08 – 2018

– Thứ 7, ngày 04/08/2018: 1. Giáo họ Di Trạch +) 19g30: Thánh lễ 2. Giáo xứ Thụy Ứng +) 19g30: Thánh lễ 3. Giáo họ Ngọc Mạch +) 19g00: Thánh lễ 4. Giáo họ Phú Mỹ +) 17g00: Thánh lễ 5. Giáo xứ Thái Hà +) 16g00 (Lễ Tiếng Anh), 18g00, 20g00: Thánh lễ – […]

Lịch Lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên, Ngày 29 – 07 – 2018

– Thứ 7, ngày 28/07/2018: 1. Giáo họ Di Trạch +) 19g30: Thánh lễ 2. Giáo xứ Thụy Ứng +) 19g30: Thánh lễ 3. Giáo họ Ngọc Mạch +) 19g00: Thánh lễ 4. Giáo họ Phú Mỹ +) 17g00: Thánh lễ 5. Giáo xứ Thái Hà +) 16g00 (Lễ Tiếng Anh), 18g00, 20g00: Thánh lễ – […]

Lịch Lễ Chúa Nhật XVI TN, Ngày 22 – 07 – 2018

– Thứ 7, ngày 21/07/2018: 1. Giáo họ Di Trạch +) 19g30: Thánh lễ 2. Giáo xứ Thụy Ứng +) 19g30: Thánh lễ 3. Giáo họ Ngọc Mạch +) 19g00: Thánh lễ 4. Giáo họ Phú Mỹ +) 17g00: Thánh lễ 5. Giáo xứ Thái Hà +) 16g00 (Lễ Tiếng Anh), 18g00, 20g00: Thánh lễ – […]