Sau Thánh lễ thứ 7 lúc 19g30 tại giáo họ Di Trạch (Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội), nhóm SVCG Di Trạch lại quy tụ bên nhau trong buổi sinh hoạt sau Thánh lễ. Được kín múc ân sủng, sự bình an của Thiên Chúa trong Thánh lễ, sau Thánh lễ, các bạn SVCG Di […]