Home Lời Chúa Mỗi Ngày

Lễ Kính Các Thánh Nam Nữ Trên Trời 1-11 – Lễ Trọng

00 Tin Mừng (Mt 5,1-12a) 1 Một hôm, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng: 3         “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,             vì Nước Trời là của họ. 4          Phúc thay ai hiền lành,             vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia […]

Thứ Bảy tuần III Mùa Vọng – Ngày 19/12, Bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh

00 Tin Mừng (Lc 1,5-25) Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một vị tư tế thuộc nhóm Avia, tên là Dacaria; vợ ông là bà Elisabét cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và […]

Thứ Năm tuần III Mùa Vọng – Ngày 17/12, Bát nhật chuẩn bị Lễ Giáng Sinh

00 Tin Mừng (Mt 1, 1-17) Ðây là gia phả Ðức Giêsu Kitô, con cháu vua Ða-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này; Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram; A-ram sinh Am-mi-na-đáp; […]