Home Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Sáu Tuần X TN – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục

00 Bài Đọc I: Hs 11, 1b, 3-4, 8c-9 Trích sách Tiên tri Hôsê. Đây Thiên Chúa phán: “Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó, và Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập. “Ta đã dưỡng nuôi Ephraim, Ta đã bồng chúng trên cánh tay Ta mà chúng không biết Ta chăm […]