Home Tài Liệu
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo thứ tự ABC. Xin click vào tên các Thánh Tử Đạo Việt Nam để xem Tiểu Sử và Hình Ảnh của mỗi vị Thánh. Anê Lê Thị Thành (Bà Đê) Anrê Trần An Dũng (Lạc) Anrê Nguyễn Kim Thông Anrê Phú Yên Anrê Trần Văn Trông Anrê […]
ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO  trực thuộc  HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ____________________________________________________ 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Email: uybangiaoduc@gmail.com; Đt: 093 890 5015 – 096 725 7483   THƯ GỬI CÁC SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO DỊP ĐẦU NĂM HỌC 2017 – 2018     […]