Home Tài Liệu Văn Kiện Giáo Hội
ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO  trực thuộc  HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ____________________________________________________ 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Email: uybangiaoduc@gmail.com; Đt: 093 890 5015 – 096 725 7483   THƯ GỬI CÁC SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO DỊP ĐẦU NĂM HỌC 2017 – 2018     […]