Home Tag "svcg di trach"
Mùa Chay là gì ?         Mùa Chay là mùa sám hối đặc biệt để chuẩn bị mừng lễ Vượt Qua của Đức Kitô. Mùa Chay kéo dài bao nhiêu ngày ? Khởi đầu và két thúc khi nào ?         Mùa Chay kéo dài 40 ngày, gồm 6 Chúa Nhật, khởi đầu từ Thứ tư Lễ […]
– Thứ 6 ngày 02/02/2018: Dâng Chúa trong Đền Thờ – Lễ kính 1. Giáo họ Di Trạch +) 19g00: Thánh lễ – Thứ 7 ngày 03/02/2018: 1. Giáo họ Di Trạch +) 19g00: Thánh lễ 2. Giáo xứ Thụy Ứng +) 19g30: Thánh lễ 3. Giáo họ Ngọc Mạch +) 19g00: Thánh lễ 4. Giáo […]