Home Thư Viện Hình Ảnh Đại hội giới trẻ tại Thái Bình – 27/11/2013
Đại hội giới trẻ tại Thái Bình – 27/11/2013

Đại hội giới trẻ tại Thái Bình – 27/11/2013

   Đại hội giới trẻ được tổ chức vào ngày 27 tháng 11 năm 2013 với sự tham gia của đông đảo giới trẻ toàn miền Bắc và nhiều nhóm sinh viên công giáo.

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Quản Đinh
Pl.Đinh Văn Quản - 27/05/1994 - Giao Thủy, Nam Định - Email: quandinh.nd94@gmail.com - ĐT: 01674243269 **** Hiện tại đang là Trưởng Ban Truyền Thông - SVCG Di Trạch