Home Thư Viện Hình Ảnh Giáo Xứ Lại Yên Mừng Chúa Giáng Sinh
Giáo Xứ Lại Yên Mừng Chúa Giáng Sinh

Giáo Xứ Lại Yên Mừng Chúa Giáng Sinh

Ngày 24/12/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Quản Đinh
Pl.Đinh Văn Quản - 27/05/1994 - Giao Thủy, Nam Định - Email: quandinh.nd94@gmail.com - ĐT: 01674243269 **** Hiện tại đang là Trưởng Ban Truyền Thông - SVCG Di Trạch