Home Thư Viện Video DVD Nhạc Thánh Ca – Tiếng hát LM JB Nguyễn Sang
DVD Nhạc Thánh Ca – Tiếng hát LM JB Nguyễn Sang

DVD Nhạc Thánh Ca – Tiếng hát LM JB Nguyễn Sang

CD – DVD Mục đích phát hành để giúp đỡ người nghèo.
Tấm lòng vàng xin liên hệ với Linh mục JB Nguyễn Tấn Sang – Nhà Thờ Ba Giồng – Ấp Tân Quới – Xã Tân Lý Đông – Huyện Châu Thành – Tỉnh Tiền Giang.

Tel: 0918.323300 – 0733935554
Email: sangmytho2004@yahoo.com

 

Xem thêm video tại: 

Click để xem thêm video
Click để xem thêm video

(37)