Home Tin Tức Lịch Lễ Lịch Lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm C, Ngày 02 – 12 – 2018
Lịch Lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm C, Ngày 02 – 12 – 2018

Lịch Lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng – Năm C, Ngày 02 – 12 – 2018

– Thứ 7, ngày 01/12/2018:

1. Giáo xứ Thụy Ứng

+) 19g30: Thánh lễ

2. Giáo họ Ngọc Mạch

+) 19g00: Thánh lễ

3. Giáo họ Phú Mỹ

+) 17g00: Thánh lễ

4. Giáo xứ Thái Hà

+) 16g00 (Lễ Tiếng Anh), 18g00, 20g00: Thánh lễ

– Chúa nhật, ngày 02/12/2018: Chúa Nhật I Mùa Vọng – Bài đọc năm C

Ngày trong tuần: Bài Đọc Năm I (Năm lẻ)

1. Giáo họ Di Trạch

+) 15g00: Thánh lễ

2. Giáo xứ Lại Yên

+) 06g30, 08g00, 18g00: Thánh lễ

3. Giáo họ Ngọc Mạch

+) 07g00, 10g30: Thánh lễ

4. Giáo xứ Thụy Ứng

+) 09g00: Thánh lễ

5. Giáo xứ Giang Xá

+) 08g00, 19g00: Thánh lễ

6. Nhà thờ Lớn Hà Nội

+) 05g00, 07g00, 09g00, 16g00 (lễ thiếu nhi), 18g00, 20g00 (lễ giới trẻ)

7. Giáo xứ Thái Hà

+) 05g30, 08g00, 10g00, 16g00, 18g00, 20g00: Thánh lễ

8. Giáo xứ Cổ Nhuế

+) 06g30; 16g00; 18g00; 20g00: Thánh lễ

9. Giáo họ Hoàng Thôn

+) 20g00: Thánh lễ