Home Tin Tức Giáo Hội Việt Nam [ Live ] Thánh Lễ Mừng Quan Thầy Đệ Nhị Gp Thái Bình – Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế.
[ Live ] Thánh Lễ Mừng Quan Thầy Đệ Nhị Gp Thái Bình – Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế.

[ Live ] Thánh Lễ Mừng Quan Thầy Đệ Nhị Gp Thái Bình – Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế.

[ Live ] Thánh Lễ Mừng Quan Thầy Đệ Nhị Gp Thái Bình – Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế.

Live Thánh Lễ Mừng Đại Lễ Quan Thầy Đệ Nhị Giáo Phận – Truyền Chức Linh mục- Phó tế và Công bố Các Tân Giáo Xứ tại Nhà thờ Chính Tòa Thái Bình
Thời Gian từ 7h ngày 08/12/2014 tại : http://giaophanthaibinh.org
Theo dõi và cập nhật tại : http://giaophanthaibinh.org & http://svcgditrach.org
Thực Hiện Bởi BTT Giới Trẻ Giáo Phận Thái Bình.
Hỗ trợ truyền thông: http://Giaophanthaibinh.org
Fan Face: http://Facebook.com/gioitrethaibinh

 

 

Hai thẻ thay đổi nội dung bên dưới.
Hoàng Phẩm

Hoàng Phẩm

Hà Nội - Việt Nam của DCTV - Television
Họ tên: Hoàng Văn Phẩm*** Ngày sinh: 05/01/1993*** Quê quán: Giáo họ Văn Quán - Liêm Sơn - Thanh Liêm - Hà Nam*** Nghề nghiệp: Sinh viên học CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội*** Email: pham.dctv@gmail.com*** Hiện tại đang là Phó Nhóm Svcg Di Trạch*** ---Con luôn thổn thức vì Tin - Yêu - Hy vọng---