Home Góc Chia Sẻ Sưu Tầm – Góp Nhặt

Tự Hỏi

00 Người đàn ông ra ngoài săn bắn, để con chó ở nhà trông chừng đứa bé. Khi ông trở về, nhìn thấy khắp sàn nhà toàn là máu, nhưng lại không thấy đứa bé đâu cả. Còn con chó thì vừa liếm máu tươi ở khóe miệng, vừa vẫy vẫy cái đuôi vui vẻ […]

Cảm hứng từng ngày

00 Trung tâm kết nối Lắng nghe tiếng nói trái tim Mỗi ngày, mỗi chúng ta đều trải qua khoảnh khắc giao hòa kỳ diệu giữa trạng thái mơ và tỉnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tâm trí chúng ta vẫn còn ghi nhận rằng mọi điều tốt lành sẽ có thể đến. Khi […]