Home Lời Chúa Mỗi Ngày

Thứ Sáu Tuần X TN – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – Ngày thế giới xin ơn thánh hoá các linh mục

00 Bài Đọc I: Hs 11, 1b, 3-4, 8c-9 Trích sách Tiên tri Hôsê. Đây Thiên Chúa phán: “Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó, và Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập. “Ta đã dưỡng nuôi Ephraim, Ta đã bồng chúng trên cánh tay Ta mà chúng không biết Ta chăm […]

Lễ Kính Các Thánh Nam Nữ Trên Trời 1-11 – Lễ Trọng

00 Tin Mừng (Mt 5,1-12a) 1 Một hôm, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng: 3         “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,             vì Nước Trời là của họ. 4          Phúc thay ai hiền lành,             vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia […]