Home Giới Thiệu Ban Điều Hành Ban Điều Hành Đương Nhiệm Và Các Ban Đồng Hành Của Nhóm SVCG Di Trạch Năm 2019
Ban Điều Hành Đương Nhiệm Và Các Ban Đồng Hành Của Nhóm SVCG Di Trạch Năm 2019

Ban Điều Hành Đương Nhiệm Và Các Ban Đồng Hành Của Nhóm SVCG Di Trạch Năm 2019

1. Trưởng Nhóm

Họ và tên: Giuse Trần Quốc Doanh

Sinh ngày: 18/05/1992

Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo phận: Bùi Chu

2. Phó Nhóm

Họ và tên: Maria Trần Thị Mai Hương

Sinh ngày: 04/04/1995

Quê quán: Mỹ Lộc – Nam Định

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo Phận: Hà Nội

3. Thư Ký

Họ và tên: Maria Nguyễn Thị Quỳnh

Sinh ngày: 21/09/2001

Quê quán: Cô Tô – Quảng Ninh

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo phận: Hải Phòng

4. Thủ Quỹ

Họ và tên: Têrêxa Trần Thị Quỳnh

Sinh ngày: 06/02/1997

Quê quán: Triệu Sơn – Thanh Hóa

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo phận: Thanh Hóa


Các Ban Đồng Hành:

I. Ban Sinh Hoạt

1. Trưởng ban:

Họ và tên: Gioan Trần Văn Tuấn

Sinh ngày: 12/09/1997

Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định

Trường học: CĐ Công Nghệ Cao Hà Nội

Giáo phận: Bùi Chu

2. Phó ban 1:

Họ và tên: Anna Hoàng Thị Đan

Sinh ngày: 23/07/2000

Quê quán: Thanh Liêm – Hà Nam

Trường học: ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Giáo phận: Hà Nội

3. Phó ban 2:

Họ và tên: Matta Nguyễn Thị Sang

Sinh ngày: 03/06/1996

Quê quán: Thanh Liêm – Hà Nam

Trường học: ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Giáo Phận: Hà Nội

II. Ban Phụng Vụ

1. Trưởng ban

Họ và tên: Maria Nguyễn Thị Kim Oanh

Sinh ngày: 03/03/1999

Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định

Trường học: Cao đẳng Bách Khoa Hà Nội

Giáo Phận: Bùi Chu

2. Phó ban

Họ và tên: Maria Hà Thị Xuân

Sinh ngày: 27/08/2001

Quê quán: Triệu Sơn – Thanh Hóa

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo phận: Thanh Hóa

III. Ban Truyền Thông

1. Trưởng ban

Họ và tên: Phaolo Đinh Văn Quản

Sinh ngày: 27/05/1994

Quê quán: Giao Thủy – Nam Định

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo phận: Bùi Chu

2. Phó ban

Họ và tên: Phanxicô Xaviê Hoàng Văn Tướng

Sinh ngày: 09/02/2000

Quê quán: Thanh Liêm – Hà Nam

Trường học: Học Viện Tài Chính

Giáo phận: Hà Nội

IV. Ban Văn Hóa Và Đời Sống

1. Trưởng ban

Họ và tên: Giuse Mai Văn Hải 

Sinh ngày: 12/08/2000

Quê quán: Thạch Thành – Thanh Hóa

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo phận: Thanh Hóa

2. Phó ban

Họ và tên: Maria Hoàng Thị Mỹ Linh

Sinh ngày: 01/06/1998

Quê quán: Liêm Sơn – Hà Nam

Trường học: ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Giáo phận: Hà Nội

 

Cập nhật 02 – 09 – 2019

(20)