Ban Điều HànhGiới Thiệu

Ban Điều Hành Đương Nhiệm Và Các Ban Đồng Hành Của Nhóm SVCG Di Trạch Năm 2019

1. Trưởng Nhóm

Họ và tên: Giuse Trần Quốc Doanh

Sinh ngày: 18/05/1992

Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo phận: Bùi Chu

2. Phó Nhóm

Họ và tên: Maria Trần Thị Mai Hương

Sinh ngày: 04/04/1995

Quê quán: Mỹ Lộc – Nam Định

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo Phận: Hà Nội

3. Thư Ký

Họ và tên: Maria Nguyễn Thị Quỳnh

Sinh ngày: 21/09/2001

Quê quán: Cô Tô – Quảng Ninh

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo phận: Hải Phòng

4. Thủ Quỹ

Họ và tên: Têrêxa Trần Thị Quỳnh

Sinh ngày: 06/02/1997

Quê quán: Triệu Sơn – Thanh Hóa

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo phận: Thanh Hóa


Các Ban Đồng Hành:

I. Ban Sinh Hoạt

1. Trưởng ban:

Họ và tên: Gioan Trần Văn Tuấn

Sinh ngày: 12/09/1997

Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định

Trường học: CĐ Công Nghệ Cao Hà Nội

Giáo phận: Bùi Chu

2. Phó ban 1:

Họ và tên: Anna Hoàng Thị Đan

Sinh ngày: 23/07/2000

Quê quán: Thanh Liêm – Hà Nam

Trường học: ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Giáo phận: Hà Nội

3. Phó ban 2:

Họ và tên: Matta Nguyễn Thị Sang

Sinh ngày: 03/06/1996

Quê quán: Thanh Liêm – Hà Nam

Trường học: ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Giáo Phận: Hà Nội

II. Ban Phụng Vụ

1. Trưởng ban

Họ và tên: Maria Nguyễn Thị Kim Oanh

Sinh ngày: 03/03/1999

Quê quán: Nghĩa Hưng – Nam Định

Trường học: Cao đẳng Bách Khoa Hà Nội

Giáo Phận: Bùi Chu

2. Phó ban

Họ và tên: Maria Hà Thị Xuân

Sinh ngày: 27/08/2001

Quê quán: Triệu Sơn – Thanh Hóa

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo phận: Thanh Hóa

III. Ban Truyền Thông

1. Trưởng ban

Họ và tên: Phaolo Đinh Văn Quản

Sinh ngày: 27/05/1994

Quê quán: Giao Thủy – Nam Định

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo phận: Bùi Chu

2. Phó ban

Họ và tên: Phanxicô Xaviê Hoàng Văn Tướng

Sinh ngày: 09/02/2000

Quê quán: Thanh Liêm – Hà Nam

Trường học: Học Viện Tài Chính

Giáo phận: Hà Nội

IV. Ban Văn Hóa Và Đời Sống

1. Trưởng ban

Họ và tên: Giuse Mai Văn Hải 

Sinh ngày: 12/08/2000

Quê quán: Thạch Thành – Thanh Hóa

Trường học: ĐH Thành Đô

Giáo phận: Thanh Hóa

2. Phó ban

Họ và tên: Maria Hoàng Thị Mỹ Linh

Sinh ngày: 01/06/1998

Quê quán: Liêm Sơn – Hà Nam

Trường học: ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Giáo phận: Hà Nội

 

Cập nhật 02 – 09 – 2019

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button