Member Directory

Pl.Đinh Văn Quản - 27/05/1994 - Giao Thủy, Nam Định
- Email: quandinh.nd94@gmail.com
- ĐT: 01674243269
**** Hiện tại đang là Trưởng Ban Truyền Thông - SVCG Di Trạch

Họ tên: Hoàng Văn Phẩm***
Ngày sinh: 05/01/1993***
Quê quán: Giáo họ Văn Quán - Liêm Sơn - Thanh Liêm - Hà Nam***
Nghề nghiệp: Sinh viên học CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội***
Email: pham.dctv@gmail.com***
Hiện tại đang là Phó Nhóm Svcg Di Trạch***

---Con luôn thổn thức vì Tin - Yêu - Hy vọng---

Admin tại SVCG Di Trạch

Back to top button