Lời Chúa Hằng NgàySuy niệmTin Tức

Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 17, 1-11a

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho Con quyền trên mọi huyết nhục, để con cũng ban sự sống đời đời cho mọi kẻ Cha đã giao phó cho Con. Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Đấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô.

“Con đã làm vinh hiển Cha dưới đất, Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con. Giờ đây, lạy Cha, xin hãy làm cho Con được vinh hiển nơi Cha với sự vinh hiển mà Con đã có nơi Cha, trước khi có thế gian. Con đã tỏ danh Cha cho mọi kẻ Cha đã đưa khỏi thế gian mà ban cho Con. Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha. Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra. Vì những lời Cha ban cho Con thì Con đã ban cho chúng và chúng đã lãnh nhận, và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con.

“Con cầu xin cho chúng, Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho Con, bởi vì chúng là của Cha. Và mọi sự của Con là của Cha, và mọi sự của Cha cũng là của Con, và Con đã được vinh hiển nơi chúng. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng chúng vẫn còn ở thế gian, phần Con, Con về cùng Cha”.

Suy Niệm: Sự sống đời đời là nhận biết Cha.” (Ga 17,3)

Ngày nay người ta đánh giá rất cao tri thức. Nhờ hiểu biết qui luật vận hành của vũ trụ, nhân loại đạt được những tiến bộ vượt bậc. Nhưng tri thức không chỉ có một loại. Triết gia Socrates (Xô-cra-tét) nói “Biết mình” là đầu mối mọi sự khôn ngoan. Sự “giác ngộ” của Đức Phật giúp vạch ra con đường giải thoát khỏi bể khổ. Chúa Giê-su giúp chúng ta đào sâu tri thức tới ngọn nguồn của nó, một tri thức thực thụ, hoàn hảo, không chỉ là biết vũ trụ, biết mình mà còn là “nhận biết Thiên Chúa Cha”, thứ tri thức đem lại “sự sống đời đời”.

Tâm Tình Sống: Thực tế cuộc sống đang diễn ra với biết bao triển vọng và thách đố, biết bao vui buồn sướng khổ, với nền khoa học kỹ thuật tiến triển không ngừng. Giữa cảnh đời vàng thau lẫn lộn, và biến chuyển nhanh chóng này, làm sao ta có thể “ngộ” ra Cha của Ta, “ngộ” ra Thiên Chúa tình yêu đã đi vào đời chúng ta và đang đồng hành với chúng ta nơi Con Một Ngài là Đức Ki-tô? Liệu hình ảnh của Thiên Chúa có đang bị lu mờ giữa một thế giới duy vật và hưởng thụ của ngày hôm nay không? Việc “ngộ ra Cha của Ta” là điều cần thiết để giúp chúng ta “giác ngộ” con người thực của mình và mở cửa tâm hồn để lãnh nhận sự sống đời đời là hạnh phúc Nước Trời.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa đã đi hết hành trình đời người trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Chúa đã tôn vinh Chúa Cha qua ba mươi ba năm cuộc đời dương gian. Hôm nay, Chúa đã về trời để được Chúa Cha ân thưởng cho những việc làm của Chúa nơi dương gian. Xin giúp chúng con biết học nơi Chúa trong sự vâng phục thánh ý Chúa Cha. Xin giúp chúng con biết tôn vinh Chúa Cha trong việc chu toàn bổn phận thờ phượng kính mến Chúa, trong việc ngoan ngoãn vâng lời bề trên, trong việc sống hoà thuận với mọi người.

Lạy Chúa, thế gian luôn đầy những cạm bẫy sự dữ, xin giúp chúng con vượt thắng những cám dỗ, những yếu hèn để gìn giữ lòng mình khỏi những bợn nhơ tội lỗi. Xin giúp chúng con đi hết hành trình đời mình với trọn niềm trung tín sắt son trong ơn gọi làm con Chúa. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button