Suy niệm

Thứ Ba Tuần 4 Phục Sinh

Tin Mừng (Ga 10,22-30)

Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do-thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”. Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một”.

Suy Niệm: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10,27)

Mời bạn quan sát một ổ chim non mới nở: Giữa muôn vàn tiếng động xung quanh, những chú chim non vẫn ngủ say trong tổ trong khi chim mẹ bay đi tìm mồi. Nhưng khi chim mẹ bay về, miệng ngậm miếng mồi và đậu nhẹ lên tổ, lũ chim non liền nháo nhác, miệng kêu “chíp chíp” liên hồi. Những đôi mắt chưa mở, những cái miệng há rộng chờ chim mẹ mớm cho những miếng ăn. Dù không thấy nhưng chúng biết chắc đó là mẹ chúng, chúng sẽ được ăn và được an toàn. Hình ảnh những con chiên chủ chiên cũng như vậy. Chúng phân biệt được tiếng chủ khác với tiếng người lạ. Chúng đi theo chủ chăn, vì chúng biết rằng ở đó chúng được nuôi sống và được an toàn. Chúa Giê-su ví mình như người chủ chăn đó; ai nghe và đi theo tiếng của Ngài thì được sống: được “sống dồi dào” và “sống đời đời” (x. Ga 10,10; 6,58).

Tâm Tình Sống: “Mỗi người Ki-tô hữu, trong đó có con, đều được Chúa mời gọi nên thánh. Đừng sợ! Thiên Chúa là Đấng Thánh vẫn luôn phù hộ và đỡ nâng con. Cứ bám chặt vào Ngài chắc chắn con sẽ làm thánh” (Hồng Y Ph.X. Nguyễn Văn Thuận).

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, giữa cuộc sống luôn bị lôi cuốn bởi những âm thanh của công việc và trách nhiệm. Xin cho con biết lắng “nghe” được tiếng Chúa và “làm theo” trong Sự Thật, Công Bằng và Tình yêu. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button