Suy niệm

Thứ Bảy Tuần 1 Thường Niên – Th. Antôn, viện phụ

Tin Mừng (Mc 2, 13-17)

Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: “Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.

Suy Niệm: Nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông đảo và đã đi theo Người. (Mc 2,15)

Ơn gọi nào cũng là một câu chuyện rất đẹp. Càng đẹp hơn nữa, ơn gọi của một người thu thuế bị mọi người khinh miệt, xa lánh, được chọn làm tông đồ của Chúa. Chúa chọn cả những người yếu kém, tội lỗi… Đối với những kinh sư và Pha-ri-sêu, đó là điều không thể chấp nhận được. Vì tự xem như là một hạng người ưu tuyển, không bao giờ họ giao lưu lui tới với một số hạng người trong ‘sổ đen’ của họ, dĩ nhiên trong đó có những người thu thuế. Sao! ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nhưng trong mắt của Chúa Giê-su, không có ‘bọn’, mà cũng chẳng có ‘quân’ nào! Tất cả mọi người đều là con một Cha trên trời, và không ai bị Ngài loại bỏ cả. Ngài không phân loại, không xếp hạng ai. Cái nhìn của Ngài khác với cái nhìn của chúng ta biết bao! Vì thế, mà Chúa đến và gọi Lê-vi, vị tông đồ thứ năm được chọn, và sẽ là người đầu tiên trong các Thánh Sử.

Mời Bạn: Có bao giờ bạn phân loại người khác trong cách đối xử, dù là trong tư tưởng không? Khi tự cho mình là công chính, chúng ta tự loại mình ra khỏi cộng đoàn những người đi theo Chúa và đồng bàn với Chúa rồi đó.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, ông Lê-vi đã tìm được lẽ sống khi ông được Chúa viếng thăm. Ông đã tìm được sự bình an của tâm hồn khi Chúa không chấp tội lỗi của ông mà còn cho ông được đồng bàn cùng Chúa. Ông đã canh tân đời sống bằng việc thực thi công bình và bác ái. Ông sẵn lòng đền bù những thiệt hại và trao ban cho những người đói khát lầm than. Xin giúp cho chúng con biết siêng năng lắng nghe lời Chúa và sẵn lòng cải hoá đời sống. Xin Chúa cũng đến viếng thăm gia đình chúng con và ban bình an xuống trên gia đình chúng con. Một sự bình an mà thế gian không thể ban được. Một sự bình an là quà tặng nơi chính Chúa là Tin Mừng được ban cho chúng con. Xin Chúa là Đấng đã đến để tìm kiếm những người tội lỗi xin giúp những người đang sống trong cảnh lầm lạc được ơn trở về cùng Chúa.

Lạy Chúa là Đấng hay xót thương, xin thương ngự đến tâm hồn chúng con và ban ơn đổi mới cho chúng con. Amen.

(16)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button