Suy niệm

Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Tin Mừng (Mc 16, 9-15)

Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.

Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.

Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo

Suy Niệm: Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin. (Mc 16,10-11)

Công cuộc loan báo Tin Mừng thường đầy thử thách, gian nan trong mọi thời. Vào thời kỳ đầu của Giáo Hội, nhiều người không tin và không đón nhận Tin Mừng Chúa sống lại. Thời đại hôm nay cũng thế, có nhiều người khước từ Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, thậm chí có những người đã lãnh bí tích Rửa Tội mà vẫn không đón nhận Tin Mừng Chúa sống lại và không sống đức tin, vì thế, họ được xem là “người đã Rửa Tội mà không tin”. Dĩ nhiên, những ai không đón nhận Tin Mừng thì phải chịu trách nhiệm về số phận của mình. Nhưng người tín hữu chúng ta vẫn phải chịu phần nào trách nhiệm về sự cứng lòng tin của anh chị em mình. Vì sao ư? Đức hồng y Martini nhận định rằng, vì chúng ta loan báo “chỉ một nửa”, nghĩa là loan báo Tin Mừng với những chữ nghĩa mà lại thiếu trái tim, loan báo Tin Mừng mà “chẳng hiểu gì cả” (Lc 24,25), loan báo Tin Mừng Chúa sống lại mà lòng lại đầy cay đắng, thất vọng thì không thuyết phục được người nghe. Vì vậy, để Tin Mừng được nhiều người đón nhận, thì tâm hồn chúng ta phải chứa đầy Tin Mừng rồi mới thốt ra trên môi miệng chúng ta.

Mời Bạn: Phải chăng vì chúng ta quên lãng bổn phận truyền giáo, thiếu hiểu biết hoặc thiếu nhiệt thành truyền giáo nên nhiều người vẫn còn xa Chúa?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin làm cho con nên người môn đệ nhiệt thành của Chúa trên cánh đồng truyền giáo.

(20)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button