Suy niệm

Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh

Tin Mừng (Lc 4, 14-22a)

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền năng của Thánh Thần và danh tiếng Người đồn khắp miền xung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và ai nấy đều ca tụng Người. Người đến Nadarét là nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, Người vào hội đường ngày Sabbat, và đứng dậy đọc sách. Người ta trao cho Người cuốn sách Tiên tri Isaia. Người mở sách và gặp chỗ có chép rằng: “Thánh Thần Chúa ở trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”.

Người xếp sách lại, trao cho viên phụ trách, đoạn ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều đưa mắt chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ rằng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai các ngươi vừa nghe”. Và ai nấy đều công nhận lời Người và ngạc nhiên vì những lời hấp dẫn thốt ra từ miệng Người.

Suy Niệm: Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”(Lc 4,21)

Lời Kinh Thánh được ứng nghiệm khi lời ấy được thực hiện trong hiện tại như đã được tiên báo từ xưa. Khi ấy, lời Kinh Thánh không còn là những dòng chữ trong sách xưa, nhưng có sức sống nhờ được đọc lên ngay lúc này. Lời tiên báo xưa của vị ngôn sứ đã khuất, nay trở thành Lời sống động là Đức Giê-su, Đấng Cứu Thế được Chúa Cha sai đến hôm nay. Chẳng những làm cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, Chúa Giê-su, Đấng tràn đầy Thánh Thần, là chính Tin Mừng của Thiên Chúa được loan báo cho con người. Giờ đây, cùng với Người và trong Người, thời đại mới của ân sủng được mở ra; mọi người đều được ban ơn cứu độ; tất cả đều được gọi Thiên Chúa là “Abba” (Cha ơi).

Tâm Tình Sống: Thư chung của Hội Đồng Giám mục Viêt Nam kêu gọi: “Gia đình giáo xứ cần được Phúc-Âm-hóa, nghĩa là thấm đẫm tinh thần Phúc Âm và làm chiếu tỏa ánh sáng Phúc Âm ra chung quanh, đến với muôn dân.” Mời bạn hãy để cho lời Kinh Thánh đã được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu tiếp tục được ứng nghiệm nơi chính bản thân, giáo xứ và cộng đoàn của bạn qua tiến trình Phúc Âm hóa.

Cầu Nguyện:

Hôm nay Chúa vào hội đường, không phải để rao giảng nhưng để lắng nghe lời các ngôn sứ nói lên ý định của Chúa Cha. Chúa sai tôi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, băng bó vết thương cho những người sầu khổ, tật nguyền, loan tin mừng cứu độ đến cho muôn người. Thực vậy, Chúa đã đi vào dòng đời để cứu vớt những kẻ cơ hàn. Chúa đã dùng cuộc đời mình để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho biết bao con người khốn khổ lầm than. Chúa đã khai mở năm hồng ân để thi ân giáng phúc cho nhân loại chúng con. Xin Chúa hãy giúp chúng biết bước theo chân Chúa để ra đi xây dựng cho thế giới này ngày một tốt hơn. Cho đói nghèo, dịch bệnh không còn là nỗi lo sợ trên cuộc sống của con người. Cho hoa công lý nở rộ khắp muôn nơi. Cho tình con người luôn liên kết với nhau hầu cùng nhau xây dựng thế giới này ngày một tốt đẹp hơn.

Lạy Chúa, Chúa là Đấng thánh thiện vô cùng, xin giúp chúng con biết sống thánh trong đời sống của mình để giới thiệu một vì Thiên Chúa thánh thiện và đầy yêu thương cho nhân thế. Xin dùng sức mạnh của Chúa Thánh Thần, dẫn đưa Hội Thánh Việt Nam ra đi loan báo Tin Mừng, cách thích hợp trong thời đại mới. Xin dẫn bước chúng con trên khắp nẻo đường trần gian, để rao giảng tin mừng cứu độ bằng tất cả đời sống, và hướng cuộc lữ hành dương thế của chúng con, tiến về thành đô ánh sáng trên trời. Xin cho các môn đệ của Chúa được tỏa sáng nhờ biết yêu thương những kẻ nghèo hèn và những người bị áp bức. Xin cho họ biết liên đới với những kẻ khốn cùng và quảng đại sống đời bác ái yêu thương. Xin cho họ biết khoan dung với mọi người hầu chính họ cũng được hưởng lòng Cha tha thứ khoan dung. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button