Suy niệm

Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh

Tin Mừng (Ga 6, 52-59)

Khi ấy, người Do thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Caphácnaum.

Suy Niệm: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống  muôn đời, và tôi sẽ cho người đó sống lại vào ngày sau hết.” (Ga 6,54)

Dân chúng ở hội đường Ca-phác-na-um hôm ấy chắc hẳn đã sởn gai ốc kinh ngạc khi nghe những tuyên bố “giật gân” của Chúa Giê-su về của ăn trường sinh: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.” Họ vốn biết man-na là của ăn mà Thiên Chúa đã ban cho cha ông họ trong suốt hành trình bốn mươi năm sa mạc. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là của ăn vật chất nuôi sống họ trong một thời gian nhất định mà thôi. Chúa Giê-su khiến người ta sững sờ khi xác nhận rằng thịt và máu Ngài chính là man-na mới, có sức đem lại sự sống trường sinh! Ngài lặp lại đến bốn lần cặp từ ăn thịt và uống máu (cc. 53-56) để nhấn mạnh tầm quan trọng vô song của thần lương này đối với ơn cứu độ con người. Ai ăn thịt và uống máu Chúa Giê-su thì được kết hiệp với Ngài, được sự sống đời đời làm gia nghiệp, và được sống lại trong ngày sau hết.

Mời Bạn: Thịt và máu được hứa ấy đã được đóng ấn bởi Bữa Tiệc Ly và được thực hiện bằng cái chết thập giá của Chúa Giêsu, được hiện tại hoá trong thánh lễ nơi bí tích Thánh Thể; nơi đó Ngài tiếp tục chịu hiến tế để dưỡng nuôi linh hồn ta bằng Mình và Máu rất châu báu của Ngài. Đây là mầu nhiệm đức tin của chúng ta. Bạn thường chuẩn bị tâm hồn và thái độ thế nào mỗi khi đi dự tiệc Thánh? Bạn có cảm nhận sâu xa niềm vui được cứu độ mỗi khi rước Chúa vào lòng, hay chỉ thực hành một cách máy móc theo thói quen?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì muốn cho chúng con được sống và sống dồi dào, Chúa đã ban bánh trường sinh cho chúng con. Chúa chính là tấm bánh trường sinh đã ban xuống cho trần gian. Thế nhưng, không ít lần chúng con đã đón rước Chúa một cách hững hờ, bất xứng, khiến cho sự sống đời đời chẳng sinh hiệu quả tốt trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa thứ tha vì những lần chúng con rước Chúa một cách vô ý thức và thiếu sự tôn thờ kính yêu.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trở nên tấm bánh bẻ ra cho nhân loại chúng con. Chúa đã sống vì mọi người. Chúa còn dám hiến mạng sống để cứu độ chúng con. Xin dạy chúng con biết cho đi mãi mãi, cho đi vật chất, cho đi cả bản thân như tấm bánh mang lại niềm vui cho gia đình, cho bè bạn và mọi người. Xin giúp chúng con biết dùng cuộc đời mình để trao ban hơn là tích góp, biết dâng hiến hơn là an phận thủ thường, biết sống vì lợi ích mọi người hơn là đòi hỏi người khác phục vụ cho lợi ích của mình.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết kiện toàn mình mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Qua bí tích Thánh Thể chúng con được lãnh nhận chính sự sống của Chúa, xin cho chúng con biết sống yêu thương và trao ban như Chúa đã sống cho chúng con. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button