Suy niệm

Thứ Tư Tuần 1 Mùa Vọng – Th. Phan-xi-cô Xa-vi-ê, linh mục

Tin Mừng (Mc 16, 15-20)

Khi ấy, Chúa Giêsu hin ra vi mười mt môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao ging Tin Mng cho mi tạo vật. Ai tin và chu phép Ra, thì s được cđộ; ai không Tin, s b lun pht. Và đây là những phép l đi theo những ngườđã tin: nhân danh Thày, họ s tr qu, nói các th tiếng mi l, cm rn trong tay, và nếu ung phi chđộc, thì không b hi; họ đặt tay trên nhng người bnh, và bnh nhân s được lành mnh”. Vy sau khi nói vi các môn đệ, Chúa Giêsu lên tri và ng bên hu Thiên Chúa. Phn các ông, các ông đi rao giảng khp mi nơi, có Chúa cùng hoạđộng vi các ông và cng c li ging dy bng nhng phép l kèm theo.

Thánh Phanxicô Xaviê, Linh mục, bổn mạng các xứ truyền giáo (1506-1552)

“Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì?” (Mt 16:26). Lời này cứ lặp đi lặp lại trong đầu vị giáo sư triết học đang có triển vọng thăng tiến nghề nghiệp tại các học viện. Nhưng không để ý lắm tới lời nói đó, vì lúc đó ngài là giáo sư trẻ mới 24 tuổi, dạy tại Paris.

Bạn thân của ngài là Thánh Inhaxiô Loyola đã kiên trì thuyết phục và ngài đã theo Chúa Kitô. Ngài theo hướng dẫn của Thánh Inhaxiô, và năm 1534 ngài gia nhập cộng đoàn nhỏ (nay là Dòng Chúa Cứu Thế). Tại Montmartre, họ cùng khấn Khó nghèo, Khiết tịnh và Làm việc Tông đồ theo chỉ thị của Giáo hoàng.

Ngài thụ phong linh mục tại Venice năm 1537, sau đó ngài đi tàu tới Lisbon rồi đi Đông Ấn, cặp bến tại Goa, Tây duyên hải Ấn Độ. Ngài dành nhiều thời gian ở Ấn Độ, và làm giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế mới thành lập của tỉnh dòng Ấn Độ.

Đi đâu ngài cũng sống với những người nghèo khổ nhất, chia sẻ lương thực và ở những nơi nghèo khhó với họ. Ngài dành nhiều thời gian cho người nghèo và người bệnh, nhất là người phong cùi. Ngài thường không có thời gian ngủ hoặc đọc kinh nhật tụng nhưng, theo thư ngài viết, ngài rất vui.

Ngài đến các đảo ở Malaysia, rồi sang Nhật. Ngài học tiếng Nhật đủ để giảng đơn giản với dân chúng, để hướng dẫn họ, rửa tội cho họ, và lập các hội truyền giáo. Ở Nhật, ngài muốn đến Trung quốc và Việt Nam nhưng dự định này không bao giờ hiện thực vì ngài qua đời trước khi thỏa ước nguyện. Di hài ngài hiện nay còn ở Nhà thờ Chúa Giêsu Nhân Lành tại Goa.

Suy Niệm: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng.” (Mc 16,15)

Ki-tô hữu là người thuộc về Chúa Ki-tô, người được sai đi loan báo Tin Mừng cứu độ. Câu nói này tuy vắn vỏi nhưng đã hàm chứa đầy đủ sự cao trọng của ơn gọi và sứ mạng người Ki-tô hữu. Sứ mạng loan báo Tin Mừng ấy không phải là điều phụ thuộc, hay được đưa thêm vào trong bổn phận của người Ki-tô, nhưng là bản chất, là cốt lõi của đời sống họ, là sứ vụ chính đi kèm bí tích thánh tẩy họ đã lãnh nhận. Người Ki-tô hữu và sứ vụ truyền giáo ấy không thể tách biệt, ‘li dị’ nhau; trái lại, tay trong tay” đến nỗi không truyền giáo thì không còn là người Ki-tô hữu đích thực. Do đó, người Ki-tô hữu phải luôn nỗ lực làm chứng về Chúa qua lời nói, việc làm tốt đẹp của mình, cũng như không ngại ngùng giới thiệu Chúa cách trực tiếp cho người chung quanh.

Mời Bạn: Cụ thể, bạn sẽ làm gì để loan báo Tin Mừng trong môi trường sống của mình? – Trước hết, chính bạn phải ý thức rằng loan báo Tin Mừng là bổn phận số một của mình trong cuộc đời; thứ đến, phải nỗ lực sống đời sống yêu thương, công bằng, quảng đại, liên đới, để người chung quanh nhìn thấy có Chúa trong cuộc đời bạn.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, chúng con vẫn biết rằng “được lời lãi cả thế gian, chết mất linh hồn nào ích gì?” Nhưng Chúa ơi! sao chúng con vẫn quyến luyến của cải, danh vọng trần gian hơn là Nước trời mai sau. Chúng con vẫn chạy theo đồng tiền, chạy theo danh vọng để rồi xa lìa Chúa. Chúng con vẫn làm tôi cho tiền của hơn là làm tôi cho Thiên Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những chọn lựa sai lầm của chúng con. Xin giúp chúng con vượt thắng cám dỗ của đồng tiền để luôn trung thành theo lề luật Chúa. Xin giúp chúng con biết chọn lựa Chúa hơn là những vinh hoa phú quý trần gian. Xin giúp chúng con đừng vì đam mê vật chất mà đánh mất lương tri của một con người, nhất là mất đi Nước trời mai sau.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con yêu mến giá trị Nước trời và biết sống theo những đòi hỏi của tin mừng. Xin cho chúng con cũng trở thành chứng nhân cho tin mừng của Chúa. Xin cho lời con nói, việc con làm luôn thể hiện đức bác ái yêu thương, ngõ hầu chúng con luôn xứng đáng là môn đệ của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button