Suy niệm

Thứ Tứ Tuần 3 Thường Niên – Th. Tô-ma A-qui-nô, linh, tiến sĩ Hội Thánh

TIN MỪNG (Mc 4, 1-20)

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và có đám đông dân chúng tụ lại gần Người, nên Người xuống ngồi trong một chiếc thuyền trên mặt biển, tất cả đám đông thì ở trên đất theo dọc bờ biển. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều, và khi giảng, Người nói với họ rằng: “Các ngươi hãy nghe! Này người gieo hạt đi gieo hạt giống. Khi gieo, một phần hạt rơi xuống vệ đường và chim trời đến ăn hết. Phần khác rơi trên đất sỏi, nơi không có nhiều đất. Hạt giống đã mọc lên ngay, vì lớp đất không sâu. Nhưng khi mặt trời mọc lên, hạt giống bị nắng đốt và vì không rễ, nên bị chết khô. Một phần khác rơi vào bụi gai, và gai mọc lên làm hạt giống chết và không sinh hoa trái được. Phần hạt khác rơi vào đất tốt, mọc lên, nẩy nở và sinh quả, hạt thì sinh được ba mươi, hạt được sáu mươi, hạt được một trăm”. Và Người phán rằng: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Khi Người còn lại một mình, thì mười hai ông là những kẻ luôn ở với Người, hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn, Người liền bảo các ông: “Các con được ơn biết mầu nhiệm về nước Thiên Chúa, còn những kẻ khác ở ngoài thì mọi sự được giảng dạy bằng dụ ngôn, vì chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo chúng trở lại mà được tha tội”.

Người nói với các ông: “Các con không hiểu dụ ngôn đó sao? Vậy thì hiểu sao được tất cả những dụ ngôn khác? Người gieo hạt là gieo lời Chúa. Vệ đường mà lời Chúa được gieo vào, là những kẻ vừa nghe xong, thì Satan đến và cất lấy lời Chúa gieo trong tâm hồn họ. Và cũng thế, những hạt giống rơi trên đất sỏi là những kẻ khi nghe lời Chúa thì đón nhận vui vẻ, nhưng chúng không đâm rễ bên trong và là những người hay thay đổi: sau đó gặp phải cơ cực hay bắt bớ vì lời Chúa, thì họ sa ngã liền. Lại có những hạt giống rơi trong bụi gai. Đây là những kẻ nghe lời Chúa, nhưng những lo lắng trần tục, sự quyến rũ của giàu sang và những đam mê khác xâm chiếm họ, bóp nghẹt lời Chúa, khiến không thể sinh hoa trái được. Còn những hạt giống gieo trong đất tốt: đó là những người nghe lời Chúa, biết giữ lấy và làm sinh lợi, hạt ba mươi, hạt sáu mươi, và hạt một trăm”.

Suy Niệm: Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều… Rồi Người nói: “Ai có tai nghe thì nghe.”(Mc 4,2.9)

Không có nhiều dụ ngôn vừa được Chúa kể, vừa được Ngài giải thích như dụ ngôn người gieo giống này. Câu chuyện cùng với lời giải thích giúp ta hiểu rõ sứ điệp kép của Chúa Giê-su: một mặt Thiên Chúa quảng đại gieo Lời của Ngài trên mọi mảnh đất tâm hồn, mặt khác Lời của Ngài sinh hoa kết quả tuỳ theo thái độ sẵn sàng đón nhận của người nghe. Câu nói “Ai có tai nghe thì nghe” cho thấy không phải mọi hạt giống Lời Chúa đều được đón nhận và sinh kết quả. Cũng không có ý nói ai muốn hiểu sao thì hiểu. “Ai có tai nghe thì nghe”: Chúa Giê-su cho thấy người ta hoàn toàn tự do trong sự lựa chọn thái độ đón nhận Lời Chúa cho mình. Lời Chúa vẫn được gieo bằng nhiều cách và luôn mời gọi đón nhận… phần còn lại là thái độ đón nhận của mỗi người chúng ta, để cho tâm hồn mình là mảnh đất màu mỡ hay mảnh đất khô cằn.

Tâm Tình Sống: Thánh Âu-tinh nói: “Thiên Chúa sinh ra bạn không cần bạn, nhưng Ngài không thể cứu rỗi bạn nếu bạn không muốn cộng tác với Ngài.” Lời Chúa hôm nay mời gọi bạn sẵn sàng lắng nghe và để Lời Chúa biến đổi tâm hồn mình trở nên mảnh đất tốt.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Mỗi lần chúng con được rước Chúa là một lần Chúa viếng thăm linh hồn chúng con. Chúa viếng thăm để ban ơn thánh, ban sức sống thần linh nuôi dưỡng chúng con. Xin cho mảnh đất tâm hồn chúng con luôn thanh sạch xứng đáng cho Chúa ngự trị.

Nhưng Chúa ơi, mảnh đất tâm hồn chúng con sao nhiều gai góc, sỏi đá quá. Lời Chúa gieo vào luôn bị chết ngạt bởi đam mê tật xấu, bởi những lo lắng phận đời và chạy theo những vinh hoa phú quý trần thế. Chúng con đã để tâm hồn chai cứng bởi sự lười biếng và ẩu thả của bản thân. Chúng con chưa thực sự để tâm lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Chúng con còn sợ hy sinh, ngại gian khó. Chúng con không dám vì hạnh phúc Nước trời vĩnh cửu mà bỏ qua những thú vui bất chính trần gian. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin giúp chúng con biết chọn giá trị vĩnh cửu hơn là những danh lợi thứ mau qua.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết yêu mến Lời Chúa. Xin cho cuộc đời chúng con luôn được ướp bằng những trang tin mừng, để chúng con luôn hiểu được thánh ý Chúa trong từng biến cố cuộc đời. Xin cho tâm hồn chúng con luôn là mảnh đất tốt cho hạt giống Lời Chúa được trổ sinh hoa trái bằng những việc lành phúc đức cho anh em. Amen.

(20)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button