Home Tag "cầu nguyện"

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên – Thánh Simon Và Thánh Giuđa, Tông Đồ

+20 Lời Chúa: Lc 6, 12-19 Trong những ngày ấy, Ðức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Ðến sáng, Người gọi các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Ðồ. Ðó là ông Simon mà Người gọi là Phêrô, rồi […]

Để cho ánh sáng Giáng sinh tràn ngập tổ ấm và con tim

+20 TGPSG / Aleteia — Chúa Kitô là ánh sáng, và ân sủng của Ngài có thể biến ta thành những người mang ánh sáng. Ánh sáng có thể tạo ra sự khác biệt hoàn toàn trong bất kỳ môi trường nào. Thông qua cường độ và sắc thái, ánh sáng giúp ta biết được không gian và ảnh hưởng đến cách nhìn cũng như cách liên hệ với môi […]