Home Tag "giáo lý"

Con người, vấn đề của niềm tin

00 Người Ấn Ðộ thường kể lại câu chuyện ngụ ngôn về việc Thiên Chúa sáng tạo con người như sau: Một hôm Thiên Chúa quyết định tạo dựng con người, nghĩa là làm nên một tạo vật đẹp nhất trong các tạo vật. Khi Thiên Chúa công bố quyết định ấy, các thiên thần tỏ ra không mấy hồ hởi, một phần vì ganh […]