Home Tag "giờ lễ"

Lịch Lễ Chúa Nhật XXXIV Thường Niên – Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ – Năm B, Ngày 25 – 11 – 2018

00 – Thứ 7, ngày 24/11/2018: Thánh Anrê Dũng Lạc Và Các Bạn Tử Đạo – Lễ Trọng 1. Giáo họ Di Trạch +) 19g00: Thánh lễ 2. Giáo xứ Thụy Ứng +) 19g30: Thánh lễ 3. Giáo họ Ngọc Mạch +) 19g00: Thánh lễ 4. Giáo họ Phú Mỹ +) 17g00: Thánh lễ 5. Giáo […]