Home Tag "lễ quan thầy"

Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi, Quan Thầy Giáo Họ Di Trạch – Giáo Xứ Giang Xá – TGP Hà Nội

+10 WSVCGDT – Ngày 17.09.2019, Giáo họ Di Trạch – Giáo xứ Giang Xá – TGP Hà Nội mừng lễ Quan thầy Đức Mẹ Sầu Bi. Vào lúc 10g00 ngày 17/09/2019, Cha Phêrô Tạ Văn Tuân – Giám quản Giáo xứ Giang Xá dâng Thánh lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi, quan thầy Giáo họ […]

Giới Trẻ Giáo họ Địch Vĩ – Giáo xứ Thụy Ứng – TGP Hà Nội Mừng Lễ Quan Thầy Đức Maria Nữ Vương Và Kỉ Niệm Sinh Nhật Lần Thứ VII

+60 WSVCGDT – Ngày 22.08.2019 (Thứ Năm Tuần XX Thường Niên), giới trẻ Giáo họ Địch Vĩ – Giáo xứ Thụy Ứng – TGP Hà Nội hân hoan tổ chức mừng lễ quan thầy Đức Maria Nữ Vương. Đúng 18g30, các bạn giới trẻ trong Giáo họ Địch Vĩ đã quy tụ về ngôi thánh […]