Home Tag "năm đặc biệt"

Sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp Năm đặc biệt về thánh Giuse

+50 Hồng Thủy Vatican News (8.12.2020) – Ngày 8/12/2020, cùng với việc Đức Thánh Cha ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim người cha, công bố Năm đặc biệt về thánh Giuse, Tòa Ân giải Tối cao đã công bố sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp Năm đặc biệt này. […]