Home Tag "Phariseu"

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần XXVIII TN – Thánh Têrêsa Giêsu Thành Avila, Tiến Sĩ Hội Thánh

+20 Lời Chúa: Lc 12, 1-7 Khi ấy, đám đông dân chúng tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Ðức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ […]

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên

+20 Lời Chúa: Lc 11, 42-46 Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Phải làm các điều […]