Home Tag "svcgditrach"

Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp mừng xuân Canh Tý

00 ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO trực thuộc HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ————————————————————————————— 72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh Email: uybangiaoduc@gmail.com. Đt: 093 890 5015 – 096 725 7483 THƯ GỬI SINH VIÊN, HỌC SINH CÔNG GIÁO NHÂN DỊP MỪNG XUÂN CANH TÝ    Chúng con thân […]

Viết trong tâm hồn

00 DANG DỞ “Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở Đời mất vui khi hẹn câu thề” Đời có thật mất vui khi vẹn câu thề? Và tình chỉ đẹp khi còn dang dở hay là cho dù dang dở tình vẫn đẹp? Nói chấm dứt mối tình dang dở, nghĩa là tình đó […]

Tường trình đúc kết các bài phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám Mục tế giới về gia đình

00 VATICAN. Lúc 9 giờ sáng thứ hai 13-10-2014, Thượng HĐGM thế giới khóa đặc biệt về gia đình đã nhóm phiên khoáng đại thứ 11 để nghe bản Tường trình đúc kết ý kiến của các nghị phụ phát biểu trong tuần qua. Trước sự hiện diện của ĐTC và các nghị phụ, ĐHY […]

Thượng Hội đồng Giám mục kết thúc giai đoạn một

00 Sáng thứ hai 13-10, Đức hồng y Péter Erdo, Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng sẽ đọc Bản tổng kết (Relatio post disceptationem).  Trước đó, trong phiên họp khoáng đại I, Đức Hồng y Erdo đã trình bày bản Báo cáo đề dẫn (Relatio ante disceptationem) để xác định phương pháp làm việc của Thượng Hội đồng và nêu lên các nội dung thảo luận chính. Ở giai đoạn tiếp theo, […]