Home Tag "tâm sự"

Tiếng gió xôn xao

00 Tự nhiên lặng người đi……phải chăng vì thu qua đông tới? Không, không hẳn như thế…tôi cảm nhận thấy một cơn gió lớn hơn, khủng khiếp hơn như thế. Tôi và anh nói chuyện với nhau một lát..lâu lắm anh em mới tâm sự đôi chút về nhau.. nhìn nhau rồi đồng cảm..nói cho […]