Home Tag "Têrêsa Avila"

Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần XXVIII TN – Thánh Têrêsa Giêsu Thành Avila, Tiến Sĩ Hội Thánh

+20 Lời Chúa: Lc 12, 1-7 Khi ấy, đám đông dân chúng tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Ðức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ […]