Home Thư Viện Video Cử Điệu [VIDEO] Cử điệu SVCG Di Trạch (6-2013)
[VIDEO] Cử điệu SVCG Di Trạch (6-2013)

[VIDEO] Cử điệu SVCG Di Trạch (6-2013)

Cử điệu mẫu chuẩn bị cho Tiếp sức mùa thi 2013 – Linh hoạt viên Nhóm SVCG Di Trạch 

Thực hiện: LHV SVCG Di trạch & BTT SVCG Di Trạch

 

 Trailer Cử điệu

 

Cử điệu: Ánh sáng của Ngài  

 

Cử điệu: Đồng cỏ tươi 

 

Cử điệu: Đừng sợ 

 

Cử điệu: Hãy làm cho Ngài lớn lên 

Xem thêm video tại:  

Click để xem thêm video
Click để xem thêm video

(5)