Home Thư Viện Video Dâng Hoa [VIDEO] Dâng hoa Kính Đức Mẹ – SVCG Di Trạch (5-2014)
[VIDEO] Dâng hoa Kính Đức Mẹ – SVCG Di Trạch (5-2014)

[VIDEO] Dâng hoa Kính Đức Mẹ – SVCG Di Trạch (5-2014)

Video Dâng hoa Kính Đức Mẹ – Nhóm SVCG Di Trạch (5-2014)

Thực hiện: Nhóm SVCG Di Trạch

Xem thêm video tại: 

Click để xem thêm video

Bài 1: Mùa hoa về rồi 

https://www.youtube.com/watch?v=3FZjX5Zn4tA

Bài 2: Mẹ là bóng mát

https://www.youtube.com/watch?v=pHwk6ajdsBA

Bài 3: Khấu đầu bái lạy

Bài 4: Cánh hoa tuyệt vời

Bài 5: Nén hương con dâng

(14)