Home Tin Tức Giáo Hội Việt Nam Trực tuyến: Nghi thức Tuyên thệ của Đức Tân Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn
Trực tuyến: Nghi thức Tuyên thệ của Đức Tân Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn

Trực tuyến: Nghi thức Tuyên thệ của Đức Tân Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn