Các Vấn Đề Phụng VụPhụng VụTin Tức

Nghi Thức Chúc Lành Cho Trẻ Em Đã Rửa Tội

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã ẵm lấy các em nhỏ trong tay Ngài và chúc lành cho chúng. Nào ta cùng ngợi khen Chúa từ bây giờ cho đến muôn đời.
Cộng đoàn: Nào ta cùng ngợi khen Chúa từ bây giờ cho đến muôn đời…
NGHI THỨC CHÚC LÀNH CHO TRẺ EM ĐÃ RỬA TỘI

 139. Khi cộng đoàn đã tụ họp, hát Thánh vịnh 113 hoặc một bài hát thích hợp. Sau khi hát, thừa tác viên đọc:

Chủ sự : Nhân Danh Cha và con và Thánh Thần

Cộng Đoàn : Amen

140. Linh mục hoặc phó tế chào các em nhỏ bằng những lời sau hoặc những lời tương tự được trích từ Kinh Thánh.

Chủ sự :  Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta và của Con Ngài là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã biểu lộ tình yêu của Người cho các trẻ nhỏ, ở cùng tất cả anh chị em.
Cộng Đoàn :  Và ở cùng cha

141. Thừa tác viên giáo dân thì chào những người hiện diên bằng những lời sau:

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã ẵm lấy các em nhỏ trong tay Ngài và chúc lành cho chúng. Nào ta cùng ngợi khen Chúa từ bây giờ cho đến muôn đời.
Cộng đoàn: Nào ta cùng ngợi khen Chúa từ bây giờ cho đến muôn đời.

Hoặc

Cộng đoàn Amen.

142. Bằng những lời sau đây hoặc tương tự, Thừa tác viên chuẩn bị cho các trẻ nhỏ và mọi người hiện diện lãnh nhận phép lành

Khi đến trần gian này, Chúa chúng ta, Con Thiên Chúa, đã trở nên một trẻ nhỏ và càng thêm tuổi, thêm khôn ngoan, và thêm ân sủng trong sự quan phòng của Thiên Chúa và của hết những ai biết Người. Chúa Giêsu đã đón nhận các trẻ nhỏ và tin vào phẩm giá của chúng và đã đặt chúng là gương mẫu cho tất cả những ai đang tìm kiếm nước Thiên Chúa.

Nhưng các trẻ nhỏ vẫn cần đến sự trợ giúp để trưởng thành nếu chúng muốn phát triển tài năng cá nhân, nhân cách, trí dục, thể dục của chúng và nhờ đó vươn tới con người nhân bản và người Kitô hữu trưởng thành.

Vì thế, chúng ta cùng tha thiết cầu xin phúc lành của Thiên Chúa, nhờ đó Chúng ta tận hiến chính mình cho việc giáo dục Kitô giáo của các trẻ nhỏ này để chúng tự nguyện đón nhận sự hướng dẫn cần thiết này.

ĐỌC LỜI CHÚA

143. Công bồ đoạn sách Thánh sau:

Mc 10,13-16 (Chúa Giêsu chúc lành cho các trẻ nhỏ)

Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

144. hoặc

Mt 18, 1-5.10 (Ai là người lớn nhất trong nước trời?)

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng : “ Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo : “ Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không quay trở lại mà nên như ttẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

“ Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh thầy, là tiếp đón chính Thầy.” Anh em hãy coi chừng, chớ khinh dể một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan  Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

145. hoặc Mt 19,13-15 hoặc Mt 21,14-16 hoặc Lc 2,46-52

146. Tuỳ hoàn cảnh, thừa tác viên có thể giải thích vắn gọn đoàn sách thánh vừa công bố, để mọi người hiện diện hiểu biết nhờ đức tin về ý nghĩa của việc cử hành này.

Bài giải thích cần ngắn gọn và phù hợp với sự hiểu biết của các trẻ nhỏ, những cũng hữu ích cho các người lớn hiệu diện

147. Sau bài đọc và giảng vắn tắt, Một Thánh Vịnh hay bài hát phù hợp với các trẻ em

Thánh Vịnh 100

Cộng đoàn: Ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt

Xướng: Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,

            phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

            vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

Cộng đoàn: Ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt

Xướng: Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,

            chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,

            ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

Cộng đoàn: Ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt

Xướng: Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

            tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, 

            tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

Cộng đoàn: Ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt

Xướng:  Bởi vì Chúa nhân hậu, 

            muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, 

            qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

Cộng đoàn: Ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt

LỜI NGUYỆN CHUNG

148. Sau đó lời nguyện chung sau đây được đọc. thừa tác viên mở đầu lời nguyện, một người khác xướng các ý nguyện. có hai mẫu lời nguyện chung dưới đây. Mẫu thứ hai, mời gọc các trẻ em cùng đáp, và kêu gọi các em thêm các ý nguyện tự phát.

A./ Chủ sự: Chúa Giêsu đã cho những người theo Chúa biết sự đơn sơ và tín thác của các trẻ nhỏ là điều để được vào nước trời. Vì thế,  chúng ta cùng dâng lời cầu xin Chúa:

Đáp: Lạy Chúa, như các trẻ nhỏ, chúng con chúc tụng Chúa.

Hoặc

Đáp:  Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con.

Xướng: Lạy Chúa Giêsu, Chúa được sinh ra bởi Đức trinh nữ Maria. Chúa đã chúc lành cho các trẻ nhỏ. Xin ban cho các trẻ em này được lớn lên như Chúa, càng thêm tuổi, thêm khôn ngoan và ân sủng. Chúng con cầu xin Chúa.

Đáp.

Xướng: Qua cha mẹ và Giáo hội, Chúa tỏ cho các trẻ nhỏ này sự chăm sóc ân cần của tình yêu Chúa. Xin ban cho tất cả những ai được uỷ thác chăm sóc các trẻ nhỏ, không mệt mõi trong việc giữ gìn các trẻ nhỏ này. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng: Nhờ bí tích Rửa Tội, Chúa đã tái sinh tất cả chúng con nên người trẻ nhỏ mới và mở cho chúng con đường đến với nhà Cha của Chúa. Xin ban cho chúng con, những tôi tớ trung thành của Chúa luôn biết theo để Chúa dẫn chúng con theo Chúa luôn mãi. Chúng con cầu xin Chúa.

Xướng: Ngay khi con là một trẻ nhỏ, Chúa đã bị bách hại và phải chịu cảnh tha hương. Xin ban cho tất cả các trẻ nhỏ, những trẻ em là nạn nhân của sự man trá trong thời đại hôm nay luôn tìm được sự trợ giúp và bảo vệ . Chúng con cầu xin Chúa.

B/. 149. Chủ sự xướng:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đón nhận và chúc lành cho các trẻ nhỏ. Xin rộng lòng đón nhận các ước nguyện của chúng con.

Đáp: Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con

Hoặc:   Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con

1/ Xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ.

2/ Xin canh phòng cuộc sống và nuối nấng chúng con.

3/ Xin cho chúng con càng thêm tuổi, thêm khôn ngoan và nhân đức trong sự quan phòng của Chúa và người thân cận.

4/ Xin trợ giúp tất cả mọi trẻ nhỏ hôm nay.

5/ Chúng con cảm tạ Chúa vì những ơn lành chúa ban cho chúng con.

6/ Xin chúc lành cho cha me, bạn bè và hết những ai yêu mến chúng con.

LỜI NGUYỆN CHÚC LÀNH

150. Thừa tác viên là Linh Mục và phó tế, tuỳ hoàn cảnh, đặt tay trên các trẻ nhỏ và ban phép lành với những lời sau

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, qua miệng của các trẻ thơ Chúa đã làm thành lời ngợi khen cảm tạ. Xin tỏ lòng nhân từ nhìn đến các trẻ em này là những người con mà trong đức tin của Giáo hội chúng con phó dâng cho sự chăm sóc dịu dàng của Chúa. Con Chúa, đã được sinh ra bởi Đức trinh nữ Maria, được vui mừng đón nhận như những trẻ nhỏ. Người đã ắm chúng trên cánh tay Người, chúc lành cho chúng và đặt chúng như gương mẫu cho mọi người.

Lạy Cha, chúng con cầu xin Cha ban phúc lành trên các trẻ nhỏ này, nhờ đó chúng sẽ lớn lên trong sự trưởng thành Kitô giáo, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, trở nên những chứng nhân của Chúa Kitô trong thế giới này, qua việc loan truyền và bảo vệ đức tin.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô chúa chúng con.

Cộng đoàn: Amen.

151. Thừa tác viên giáo dân, đọc các lời sau đây, tay chắp lại

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa yêu thương các trẻ nhỏ đến nỗi Chúa đã nói rằng “Bất cứ ai đón nhận  một em nhỏ là đón nhận Chúa”.

Xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện và trong sự bảo vệ không ngừng của Chúa, xin nhìn đến các trẻ nhỏ này là người mà Chúa chúc lành thánh hoá nhờ ân sủng của bí tích Rửa tội, Khi chúng trưởng thành, xin ban cho chúng biết tuyên xưng danh thánh Chúa trong đức tin, Chúa là Đấng hằng sống và hiện trị muôn đời.

Cộng đoàn: Amen.

152. Sau phép lành, thừa tác viên có thể rẩy nước thánh trên các trẻ nhỏ, tuỳ hoàn cảnh thích nghi, với các lời sau:

Xin cho nước này nhắc lại bí tích Rửa Tội trong Chúa Kitô, Đấng đã cứu chuộc chúng ta bằng cái chết và sự phục sinh của Người.

KẾT THÚC

153. Thừa tác viên là Linh Mục và phó tế kết thúc nghi thức bằng những lời sau đây:

Xin Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương các trẻ nhỏ, ban phúc lành và gìn giữa các con trong tình yêu của Chúa bây giờ và cho đến muôn đời.

Cộng đoàn: Amen.

154. Thừa tác viên là là giáo dân kết thúc nghi thức bằng việc làm dấu thánh gía trên mình và đọc:

Xin Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương các trẻ nhỏ, ban phúc lành và gìn giữa các con trong tình yêu của Chúa bây giờ và cho đến muôn đời.

Cộng đoàn: Amen.

155. Nên kết thúc việc cử hành bằng một bài hát phù hợp.

LM Gioan Lê Quang Tuyến

Chuyển ngữ từ:
Book of Blessings by Prepared by International Commission on English in the Liturgy A Joint Commission of Catholic Bishops’ Conferences, The Liturgical Press, Collegeville, Minnesota, 1989

Nguồn: Giáo Phận Phú Cường

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button