Home Tin Tức Ban Điều Hành Khóa VII Nhóm SVCG Di Trạch
Ban Điều Hành Khóa VII Nhóm SVCG Di Trạch

Ban Điều Hành Khóa VII Nhóm SVCG Di Trạch

Ban Điều Hành Khóa VII Nhóm SVCG Di Trạch

1. Trưởng Nhóm

Họ và tên: Giuse Mai Văn Hải

Sinh ngày: 12/08/2000

Quê quán: Thanh Hóa

Trường học: Đại học Thành Đô

Giáo phận: Thanh Hóa

Gmail: maihai123pk@gmail.com

Mai Văn Hải

2. Phó Nhóm 1

Họ và tên: Giuse Nguyễn Văn Du

Sinh ngày: 05/11/1993

Quê quán: Ninh Bình

Trường học: Đại học Thành Đô

Giáo Phận: Phát Diệm

Gmail: nhatduksnb@gmail.com

Nguyen Van Du

2. Phó Nhóm 2

Họ và tên: Antôn Ngô Quốc Tuấn

Sinh ngày: 20/07/2001

Quê quán: Hà Nam

Trường học: Đại học Thành Đô

Giáo Phận: Hà Nội

Gmail: tuanngoq2001@gmail.com

Ngo Quoc Tuan

3. Thư Ký

Họ và tên: Têrêxa Lê Thị Nga

Sinh ngày: 15/03/2001

Quê quán: Thanh Hóa

Trường học: Đại học Thành Đô

Giáo phận: Thanh Hóa

Gmail: nl59495@gmail.com

Le Thi Nga

4. Thủ Quỹ

Họ và tên: Têrêxa Trần Thị Quỳnh

Sinh ngày: 06/02/1997

Quê quán: Thanh Hóa

Trường học: Đại học Thành Đô

Giáo phận: Thanh Hóa

Gmail: tranquynh06021997@gmail.com

Tran Thi Quynh


Các Ban Đồng Hành:

I. Ban Sinh Hoạt

1. Trưởng ban

Họ và tên: Gioan Trần Văn Tuấn

Sinh ngày: 12/09/1997

Quê quán: Nam Định

Trường học: CĐ Công Nghệ Cao Hà Nội

Giáo phận: Bùi Chu

Tran Van Tuan

2. Phó ban 1

Họ và tên: Anna Hoàng Thị Đan

Sinh ngày: 23/07/2000

Quê quán: Hà Nam

Trường học: Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Giáo phận: Hà Nội

Hoang Thi Dan

3. Phó ban 2

Họ và tên: Maria Hà Thị Xuân

Sinh ngày: 27/08/2001

Quê quán: Thanh Hóa

Trường học: Đại học Thành Đô

Giáo phận: Thanh Hóa

Ha Thi Xuan

II. Ban Phụng Vụ

1. Trưởng ban

Họ và tên: Maria Hà Thị Xuân

Sinh ngày: 27/08/2001

Quê quán: Thanh Hóa

Trường học: Đại học Thành Đô

Giáo phận: Thanh Hóa

Ha Thi Xuan

III. Ban Truyền Thông

1. Trưởng ban

Họ và tên: Phaolo Đinh Văn Quản

Sinh ngày: 27/05/1994

Quê quán: Nam Định

Trường học: Đại học Thành Đô

Giáo phận: Bùi Chu

Dinh Van Quan

2. Phó ban

Họ và tên: Phanxicô Xaviê Hoàng Văn Tướng

Sinh ngày: 09/02/2000

Quê quán: Hà Nam

Trường học: Học Viện Tài Chính

Giáo phận: Hà Nội

Hoang Van Tuong

IV. Ban Văn Hóa Và Đời Sống

1. Trưởng ban

Họ và tên: Têrêxa Trần Thị Quỳnh

Sinh ngày: 06/02/1997

Quê quán: Thanh Hóa

Trường học: Đại học Thành Đô

Giáo phận: Thanh Hóa

Tran Thi Quynh

2. Phó ban

Họ và tên: Maria Hoàng Thị Mỹ Linh

Sinh ngày: 01/06/1998

Quê quán: Liêm Sơn – Hà Nam

Trường học: ĐH Công Nghiệp Hà Nội

Giáo phận: Hà Nội

Hoang Thi Linh

Cập nhật ngày 30 – 12 – 2020

(121)