Lịch LễTin Tức

Lịch Lễ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi Tại Một Số Nhà Thờ Tại Hà Nội

1. Nhà thờ Lớn Hà Nội

THÁNH LỄ GIAO THỪA (Thứ 2, 04/02/2019)

– 22g30: Thánh lễ đón Giao thừa do Đức Cha Lôrênsô Chu Văn Minh chủ sự

NGÀY MỒNG MỘT TẾT (Thứ 3, 05/02/2019): CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

– 09g00: Thánh lễ Tân Niên do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

– 18g00: Thánh lễ Tân Niên

NGÀY MỒNG HAI TẾT (Thứ 4, 06/02/2019): KÍNH NHỚ TỔ TIÊN, ÔNG BÀ CHA MẸ

– 07g00: Thánh lễ cầu cho Tổ Tiên

– 18g00: Thánh lễ cầu cho Tổ Tiên do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ sự

NGÀY MỒNG BA TẾT (Thứ 5, 07/02/2019): THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

– 07g00: Thánh lễ thánh hóa công ăn việc làm

– 18g00: Thánh lễ thánh hóa công ăn việc làm do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

2. Nhà thờ Thái Hà

THÁNH LỄ GIAO THỪA (Thứ 2, 04/02/2019)

– 05g30; 18g30: Thánh lễ

– 22g00: Thánh lễ đón Giao thừa

NGÀY MỒNG MỘT TẾT (Thứ 3, 05/02/2019): CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI

– 09g30: Hành hương kình Đức Mẹ Minh Niên

– 10g00; 16g00: Thánh lễ Tân Niên

NGÀY MỒNG HAI TẾT (Thứ 4, 06/02/2019): KÍNH NHỚ TỔ TIÊN, ÔNG BÀ CHA MẸ

– 09g30: Hành hương kính Đức Mẹ Minh Niên

– 10g00; 16g00: Thánh lễ cầu cho Tổ Tiên do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ sự

NGÀY MỒNG BA TẾT (Thứ 5, 07/02/2019): THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

– 09g30: Hành hương kính Đức Mẹ Minh Niên

– 10g00: Thánh lễ do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

– 16g00: Thánh lễ

Đang cập nhật

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button