Lịch LễTin Tức

Lịch Lễ Thiên Chúa Giáng Sinh Năm 2018 Tại Một Số Nhà Thờ Trong TGP Hà Nội

– Thứ hai ngày 24/12/2018: Vọng mừng Chúa Giáng Sinh

1. Giáo xứ Lại Yên

+) 19g30: Hoan ca mừng Chúa Giáng Sinh.

+) 21g00: Thánh lễ đêm – Đại lễ Chúa Giáng Sinh.

2. Giáo xứ Giang Xá

+) 20g00: Diễn nguyện

+) 21g00: Hoaan ca Giáng Sinh

+) 22g05: Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh.

3. Giáo họ Ngọc Mạch

+) 19g00: Diễn nguyện Giáng Sinh.

+) 21g00: Thánh lễ Vọng Giáng Sinh.

4. Nhà thờ Lớn Hà Nội

+) 18g00: Thánh lễ vọng Giáng Sinh (Tiếng Pháp)

+) 20g00 – 22g15: Hoan ca Giáng sinh – Diễn nguyện Giáng sinh – Tình Yêu Gia Đình.

+) 22h30 – 00h00: Thánh lễ đêm Giáng sinh do Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự.

5. Giáo xứ Thái Hà

+) 18g00: Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh (dành cho thiếu nhi).

+) 20g00: Ca nguyện mừng Chúa Giáng Sinh.

+) 22g00: Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh (dành cho người lớn).

6. Giáo xứ Hàng Bột

 

– Thứ ba ngày 25/12/2018: Đại lễ Thiên Chúa Giáng Sinh

1. Giáo họ Di Trạch

+) 15g00: Thánh lễ mừng Thiên Chúa Giáng Sinh

2. Giáo xứ Giang Xá

 

 

3. Giáo xứ Lại Yên

+) 05g30: Lễ Rạng Đông – Đại lễ Chúa Giáng Sinh.

+) 19g15: Lễ Ban Ngày – Đại lễ Chúa Giáng Sinh.

4. Giáo họ Ngọc Mạch

+) 06g00: Lễ Rạng Đông – Đại lễ Chúa Giáng Sinh.

+) 19g00: Lễ Chúa Giáng Sinh.

5. Nhà thờ Lớn Hà Nội

+) 07g00: Lễ Rạng Đông – Đại lễ Chúa Giáng Sinh

+) 10g00: Thánh lễ đại triều do Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

+) 18g00: Thánh lễ tạ ơn

+) 20g00: Hòa nhạc Giáng Sinh

6. Giáo xứ Thái Hà

+) 05g30: Lễ Rạng Đông – Đại lễ Chúa Giáng Sinh.

+) 08g00: Lễ Chúa Giáng Sinh.

+) 10g00: Lễ Chúa Giáng Sinh.

+) 16g00: Lễ Chúa Giáng Sinh.

+) 20g00: Lễ Chúa Giáng Sinh.

7. Giáo xứ Hàng Bột

Đang tiếp tục cập nhật

 

(44)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button