Lịch LễTin Tức

Lịch Lễ Thiên Chúa Giáng Sinh Năm 2018 Tại Một Số Nhà Thờ Trong TGP Hà Nội

– Thứ hai ngày 24/12/2018: Vọng mừng Chúa Giáng Sinh

1. Giáo xứ Lại Yên

+) 19g30: Hoan ca mừng Chúa Giáng Sinh.

+) 21g00: Thánh lễ đêm – Đại lễ Chúa Giáng Sinh.

2. Giáo xứ Giang Xá

+) 20g00: Diễn nguyện

+) 21g00: Hoaan ca Giáng Sinh

+) 22g05: Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh.

3. Giáo họ Ngọc Mạch

+) 19g00: Diễn nguyện Giáng Sinh.

+) 21g00: Thánh lễ Vọng Giáng Sinh.

4. Nhà thờ Lớn Hà Nội

+) 18g00: Thánh lễ vọng Giáng Sinh (Tiếng Pháp)

+) 20g00 – 22g15: Hoan ca Giáng sinh – Diễn nguyện Giáng sinh – Tình Yêu Gia Đình.

+) 22h30 – 00h00: Thánh lễ đêm Giáng sinh do Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự.

5. Giáo xứ Thái Hà

+) 18g00: Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh (dành cho thiếu nhi).

+) 20g00: Ca nguyện mừng Chúa Giáng Sinh.

+) 22g00: Lễ Vọng Chúa Giáng Sinh (dành cho người lớn).

6. Giáo xứ Hàng Bột

 

– Thứ ba ngày 25/12/2018: Đại lễ Thiên Chúa Giáng Sinh

1. Giáo họ Di Trạch

+) 15g00: Thánh lễ mừng Thiên Chúa Giáng Sinh

2. Giáo xứ Giang Xá

 

 

3. Giáo xứ Lại Yên

+) 05g30: Lễ Rạng Đông – Đại lễ Chúa Giáng Sinh.

+) 19g15: Lễ Ban Ngày – Đại lễ Chúa Giáng Sinh.

4. Giáo họ Ngọc Mạch

+) 06g00: Lễ Rạng Đông – Đại lễ Chúa Giáng Sinh.

+) 19g00: Lễ Chúa Giáng Sinh.

5. Nhà thờ Lớn Hà Nội

+) 07g00: Lễ Rạng Đông – Đại lễ Chúa Giáng Sinh

+) 10g00: Thánh lễ đại triều do Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

+) 18g00: Thánh lễ tạ ơn

+) 20g00: Hòa nhạc Giáng Sinh

6. Giáo xứ Thái Hà

+) 05g30: Lễ Rạng Đông – Đại lễ Chúa Giáng Sinh.

+) 08g00: Lễ Chúa Giáng Sinh.

+) 10g00: Lễ Chúa Giáng Sinh.

+) 16g00: Lễ Chúa Giáng Sinh.

+) 20g00: Lễ Chúa Giáng Sinh.

7. Giáo xứ Hàng Bột

Đang tiếp tục cập nhật

 

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button