Lịch LễTin Tức

Chương trình Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh năm 2022 tại một số nhà thờ ở Hà Nội

Mục lục ẩn

I. NHÀ THỜ CHÍNH TÒA HÀ NỘI (Số 1 Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 18h00: Thánh lễ Tiệc ly do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự
 • Sau Thánh lễ, chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 18h00: Nghi thức kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội thiên hạ do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự
 • 20h00: Chặng Đàng Thánh Giá bên ngoài Nhà Thờ Chính Tòa

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 17h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 07h00, 08h30: Thánh lễ
 • 09h00: Thánh lễ đại triều do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự
 • 10h30: Thánh lễ tiếng Pháp
 • 11h30 (Tiếng Anh), 16h00 (lễ Thiếu nhi), 18h00, 20h00: Thánh lễ

II. NHÀ THỜ HÀM LONG (21, Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 18h30: Thánh lễ Tiệc Ly – Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể
 • Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
 • Chầu Thánh Thể

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 15h00: Đi Đàng Thánh Giá
 • 18h30: Suy tôn Thánh Giá và hôn chân Chúa
 • Sau đó ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu – Ngắm nhân sao

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 18h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh – Canh thức vượt qua

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 06h00, 08h30, 17h00, 19h00: Thánh lễ

III. NHÀ THỜ TRUNG TRÍ (172 Trần Khát Trân, Trung Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 18h30: Thánh lễ Tiệc ly
 • Sau lễ Chầu Mình Thánh Chúa

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 18h00: Đi đàng Thánh giá trọng thể
 • Kính nhớ Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 18h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 19h00: Thánh lễ

IV. NHÀ THỜ CỬA BẮC (56, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (HOLY THURSDAY) (14/04/2022)

 • 19h00: Thánh lễ Kính nhớ Chúa Giêsu Lập Bí Tích Thánh Thể

Holy Mass of Commemoration of the Institution of the Eucharist – The Last Supper of the Lord. (Vietnamese – English)

 • Chầu Mình Thánh Chúa sau Thánh lễ đến nửa đêm.

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (GOOO FRIDAY) (15/04/2022) Kính Nhớ Chúa Chịu Chết Cho Nhân Loại. Hôm nay là ngày sám hối. Ăn chay và kiêng thịt.

 • 6h00: Chầu Mình Thánh
 • 11h00: Ngắm Dấu Thánh Chúa (Ngắm Rằng)
 • 17h00: The Way of the Cross (English)
 • 18h00: Commemoration of the Lord’s Passion and Death (English)
 • 19h30: Nghi thức kính nhớ Chúa chịu chết chuộc tội cho nhân loại
 • 21h00: Ngắm Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 22h00: Ngắm Dấu Đanh Chúa

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (HOLY SATURDAY) (16/04/2022)

 • 8h00: Kinh Sách – Kinh Sáng trọng thể
 • 9h00: Ngắm 7 sự thương khó Đức Bà
 • 21h00: Nghi thức và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh (Easter Vigil: Vietnamese – English)

4. CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH (EASTER SUNDAY) (17/04/2022)

 • 06h30, 08h30,19h00: Thánh lễ
 • Solemn Mass (English): 10h30 am

V. NHÀ THỜ GIẢNG VÕ (766 Đ. La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 19h30: Thánh lễ Tiệc Ly
 • Sau lễ ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 18h30: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể – Kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại.
 • Sau nghi thức, ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu và ngắm Dấu Đanh

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 18h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Nghi thức và Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 20h00: Thánh lễ

VI. NHÀ THỜ THÁI HÀ (180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 18h00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho thiếu nhi)
 • 20h00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho mọi người)

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 15h30: Đi Đàng Thánh Giá (dành cho thiếu nhi và các cụ lớn tuổi) – Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
 • 19h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể – Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 11h00: Suy niệm với Đức Mẹ Sầu Bi
 • 18h00: Canh Thức và Lễ Vọng Phục sinh (dành cho thiếu nhi)
 • 21h00: Canh Thức và Lễ Vọng Phục sinh (dành cho người lớn)

4. CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 05h30, 08h00, 10h00, 16h00 (dành cho thiếu nhi), 18h00 và 20h00: Thánh lễ

VII. NHÀ THỜ HÀNG BỘT (162, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 18h30: THÁNH LỄ TIỆC LY – Chúa Giê-su lập Bí tích Thánh Thể
 • Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể đến nửa đêm

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 17h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 18h30: Nghi thức kính nhớ Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Canh thức Vượt Qua và Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 06h00, 09h00, 17h00, 19h00: Thánh lễ

VIII. NHÀ THỜ GIANG XÁ (Khu 2, TT Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 18h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
 • 19h30: THÁNH LỄ TIỆC LY – Chúa Giê-su lập Bí tích Thánh Thể, Sau Thánh lễ, Chầu Thánh Thể đến 24h00.

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 17h00: Chặng Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 18h00:Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
 • 19h30: Tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h30: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh – Đêm Canh Thức Vượt Qua

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 08h00, 19h00: Thánh lễ

IX. NHÀ THỜ DI TRẠCH – GIÁO XỨ GIANG XÁ (111 Thôn Đa, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội)

1. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 19h00: Thánh lễ

X. NHÀ THỜ AN THÁI (460 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Ba Đình, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • 20h30: Chầu Mình Thánh

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 17h30: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 19h00: Kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại.
 • 20h00: Hôn chân Chúa Giêsu và nguyện ngắm

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 19h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h30: Nghi thức và Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 05h15, 06h30, 17h00, 19h00: Thánh lễ

XI. NHÀ THỜ THƯỢNG THỤY (409, An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 18h00: Thánh lễ Tiệc ly
 • Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể đến 23h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 18h00: Đi đàng Thánh Giá
 • 19h00: Nghi thức kính nhớ Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 20h00: Thánh lễ vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 07h00, 18h00, 20h00: Thánh lễ

XII. NHÀ THỜ THỤY PHƯƠNG (Phố Hồng Ngự, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 18h00: Thánh lễ
 • Sau Thánh lễ chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 12h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 19h00: Canh thức Vọng Phục sinh

3. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 07h00: Thánh lễ

XIII. NHÀ THỜ KẺ SÉT (THỊNH LIỆT) (111, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly – Nghi thức rửa chân
 • Sau lễ chầu Thánh Thể đến 23h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 18h00: Đàng Thánh Giá trọng thể bên ngoài nhà thờ
 • 19h00: Cử hành suy tôn Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu – Hôn chân Chúa

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 05h30, 08h00, 16h00, 18h00, 20h00: Thánh lễ

XIV. NHÀ THỜ PHÁP VÂN (Tổ Dân phố 12, Hoàng Liệt – Cạnh trụ sở UBND Quận Hoàng Mai)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 18h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu (Ngắm đứng)
 • 20h00: Thánh lễ Tiệc ly
 • 21h00 – 23h00: Chầu Thánh Thể

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 15h00: Đi đàng Thánh Giá
 • 18h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu (Ngắm đứng)
 • 20h00: Nghi thức kính nhớ Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 20h00: Thánh lễ vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 08h00, 18h00, 20h00: Thánh lễ

XV. NHÀ THỜ YÊN DUYÊN (Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 19h00: Thánh lễ tiệc ly
 • 20h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu (Ngắm đứng)
 • 22h00: Chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 15h00: Đi đàng Thánh Giá – Lòng thương xót
 • 19h00: Cử hành nghi thức – Hôn chân
 • 20h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu (Ngắm đứng)

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 19h00: Nghi thức và Thánh lễ vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022) 

 • 10h00: Thánh lễ (Dành cho thiếu nhi)
 • 18h00: Thánh lễ

XVI. NHÀ THỜ NAM DƯ (30, ngõ 95, phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 17h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
 • 19h00: Thánh lễ Tiệc ly
 • Sau lễ Chầu Mình Thánh Chúa đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 17h30: Ngắm đàng Thánh Giá trọng thể
 • 18h30: Nghi thức kính nhớ Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
 • 20h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 06h30, 19h00: Thánh lễ

XVII. NHÀ THỜ PHÙNG KHOANG (Phùng Khoang 1, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 18h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • 19h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
 • 20h30 – 24h00: Chầu Thánh Thể

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 15h00: Ngắm Dấu Đanh
 • 18h00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
 • 20h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 18h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Mẹ
 • 19h30: Thánh lễ Vọng Phục Sinh – Đêm Canh thức Vượt Qua

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 06h15: Rước kiệu Chúa Phục Sinh, sau đó Thánh lễ
 • 10h00, 16h00, 19h00: Thánh lễ

XVIII. NHÀ THỜ TRUNG VĂN – GIÁO XỨ PHÙNG KHOANG (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 17h30: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
 • 19h00: Thánh Lễ Tiệc Ly
 • 20h30 – 23h00: Chầu Thánh Thể

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 18h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 19h00: Tưởng niệm cuộc thương Khó Chúa Giêsu
 • 20h30: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 18h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Mẹ
 • 19h00: Canh thức đêm Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 19h00: Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh

XIX. NHÀ THỜ TRIỀU KHÚC – GIÁO XỨ PHÙNG KHOANG (P. Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 17h30: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
 • 19h00: Thánh Lễ Tiệc Ly
 • 20h30 – 23h00: Chầu Thánh Thể

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 18h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 19h00: Tưởng niệm cuộc thương Khó Chúa Giêsu
 • 20h30: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 18h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Mẹ
 • 19h00: Canh thức đêm Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 18h00: Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh

XX. NHÀ THỜ CỔ NHUẾ (Ngõ 220, Đường Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 18h30: Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể
 • 19h00: Suy tôn Thánh Giá và Hôn chân Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 18h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Canh Thức Vượt Qua – Lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 06h00, 08h30, 16h00, 18h00, 20h00: Thánh lễ

XXI. NHÀ THỜ HOÀNG THÔN – GIÁO XỨ CỔ NHUẾ (Trần Cung, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

1. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 07h00: Thánh lễ

XXII. NHÀ THỜ ĐÌNH QUÁN (Đình Quán, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • Sau Thánh lễ chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 18h30: Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể
 • 19h45: Suy tôn Thánh giá và hôn chân Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 18h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Canh thức Vượt Qua – Lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 08h00: Thánh lễ

XXIII. NHÀ THỜ PHÚ MỸ – GIÁO XỨ CỔ NHUẾ (Số 120, đường Phú Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

1. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 17h00: Thánh lễ

XXIV. NHÀ THỜ NGỌC MẠCH (357 Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • 20h15 – 23h45: Chầu Thánh Thể

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 19h00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 05h30: Đi Đàng Thánh Giá
 • 20h30: Canh thức Vượt Qua – Lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 07h00, 10h00, 17h00, 19h00: Thánh lễ

XXV. NHÀ THỜ HÀ ĐÔNG (Số 1 Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội)

1. NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 18h00: Nghi thức kính nhớ Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 20h00: Thánh lễ vọng Phục sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 05h30; 08h00; 17h00, 19h30: Thánh lễ

XXVI. NHÀ THỜ ĐỒNG TRÌ (Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 18h30: Thánh lễ tiệc ly
 • 20h00 – 24h00: Chầu Thánh Thể

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 18h15: Đi Đáng Thánh Giá trọng thể
 • 19h30: Nghi thức kính nhớ cuộc thương khó Chúa Giêsu
 • Sau là nghi thức ngắm Năm Dấu Đanh

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 18h15: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Canh thức Vượt Qua và Thánh lễ vọng Phục sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 07h30: Thánh lễ thiếu nhi
 • 17h00: Thánh lễ cộng đoàn

XXVII. NHÀ THỜ VẠN PHÚC (Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (14/04/2022)

 • 18h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (15/04/2022)

 • 06h00: Đọc kinh Phụng vụ
 • 15h00: Đi Đáng Thánh Giá trọng thể
 • 17h00: Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu
 • Sau nghi thức ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (16/04/2022)

 • 06h00: Đọc Kinh Phụng vụ
 • 19h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h30: Canh thức vượt qua – Thánh lễ vọng Phục sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (17/04/2022)

 • 05h00, 08h00, 19h00: Thánh lễ

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button