Lịch LễTin Tức

Link Trực Tuyến Thánh Lễ Thứ Hai Tuần V Mùa Chay, Ngày 30 – 03 – 2020

1. TGP Hà Nội

+) 05g30: Thánh lễ

+) 18g30: Thánh lễ

2. TGP Sài Gòn

+) 05g30: Thánh lễ

3. Giáo phận Xuân Lộc

+) 04g30: Thánh lễ

https://www.youtube.com/watch?v=OqforwL-11k

+) 05g30: Thánh lễ

https://www.youtube.com/watch?v=lwCVOvQNms8

+) 19g15: Thánh lễ

https://www.youtube.com/watch?v=MGcZyw0i73Q

4. Giáo phận Bà Rịa

+) 05g00: Thánh lễ

5. Giáo phận Thái Bình

+) 19g30: Thánh lễ

6. Giáo phận Phú Cường

+) 05g00: Thánh lễ

7. Giáo phận Nha Trang

+) 05g00: Thánh lễ

https://www.youtube.com/watch?v=ss-2bilc69I

8. Giáo phận Thanh Hóa

+) 05g00:Thánh lễ

9. Giáo phận Hải Phòng

+) 06g00: Thánh lễ

+) 18g00: Thánh lễ

10. Giáo phận KonTum

+) 05g30: Thánh lễ

11. Giáo phận Ban Mê Thuột

+) 05g10: Thánh lễ

12. Giáo phận Phát Diệm

+) 05g30: Thánh lễ

https://www.youtube.com/watch?v=QaWP9JkCyys

13. Giáo phận Bùi Chu

+) 05g00: Thánh lễ

 

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button