Lời Chúa Hằng NgàySuy niệmTin Tức

Thứ Ba Tuần IX TN

Lời Chúa: Mc 12, 13-17

Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến gặp Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?” Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: “Sao các ông lại thử Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền”. Họ đưa cho Người một đồng tiền và Người hỏi: “Hình và ký hiệu này là của ai?” Họ thưa: “Của Cêsarê”. Người liền bảo họ: “Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa”. Và họ rất đỗi kinh ngạc về Người.

Suy Niệm: Đức Giê-su bảo: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mc 13,17)

Thời Chúa Giê-su, nước Do-thái bị đế quốc Rô-ma đô hộ; người Do-thái phải nộp thuế cho chính quyền Rô-ma bằng đồng tiền lưu hành có hình và hiệu của Xê-da, tên chung để gọi hoàng đế Rô-ma. Người Do-thái phản đối, cách công khai hoặc ngấm ngầm việc đóng thuế cho ngoại bang. Lợi dụng tình thế đó, nhóm Pha-ri-sêu và phe Hê-rô-đê, vốn kình địch với nhau, đã cấu kết để giăng ra cái bẫy nhằm hại Chúa Giê-su. Họ hỏi Ngài: Có phải nộp thuế cho Xê-da không? – Nếu nói không, Ngài sẽ bị cho là phản loạn, chống lại hoàng đế; còn nói có, thì hẳn Ngài không tránh khỏi sự la ó của dân chúng – đường nào Ngài cũng bị sập cái bẫy hai tròng này! Chúa Giê-su không bận tâm đến câu hỏi có-hay-không này: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Ngài đặt họ trước đòi hỏi phải phân định: cái gì thuộc về Thiên Chúa, cái gì thuộc về Xê-da, và từ đó nhìn nhận chủ quyền tối thượng của Thiên Chúa trên muôn vật muôn người.

Mời Bạn: Nơi mỗi người, Thiên Chúa cũng đã in hình của Ngài, bởi vì mọi người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa (St 1,26). Mọi sự chúng ta có và ngay cả sự hiện hữu của chúng ta đều là do Thiên Chúa. Thánh Phao-lô chất vấn chúng ta: “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh?” (1Cr 4,7).

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, giữa cuộc đời đong đầy những sóng gió nghi nan. Chúng con chẳng biết phải sống sao cho đúng với những giá trị của tin mừng. Chúng con cần cơm áo gạo tiền để sống. Chúng con chạy theo đồng tiền như thể bỏ quên chính Chúa. Thế nhưng chúng con lại không thể bỏ Chúa. Chúng con phải sống cho Chúa. Chúng con ở giữa thế gian nhưng lại thuộc về Chúa. Ðôi khi chúng con cảm thấy chơi vơi giữa chợ đời, chẳng biết phải sống như thế nào?

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con: “của Cêsarê hãy trả cho Cêsarê – của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa”. Xin Chúa soi sáng để chúng con biết phân biệt điều gì thuộc về phần đời, về công bằng xã hội chúng con phải đóng góp cho xã hội, nhưng chúng con cũng đừng quên bổn phận phải có với Chúa là tôn thờ Chúa trên hết mọi sự. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button