Lời Chúa Hằng NgàySuy niệmTin Tức

Thứ Ba Tuần XXI TN

Lời Chúa: Mt 23, 23-26

Khi ấy, Đức Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pharisêu rằng:“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công bình, lòng nhân và thành tín. Phải làm các điều này mà không được bỏ các điều kia. Quân dẫn đường mù quáng! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện trộm cắp và vô độ. Hỡi người Pharisêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.”

Suy Niệm: Đức Giê-su nói: “Các người nộp thuế thập phân…, mà bỏ những điều quan trọng nhất… là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ.” (Mt 23,23)

Đối lại lối sống đạo chỉ có hình thức bề nổi kiểu “bèo dạt mây trôi”, nhiều người lớn tiếng cổ võ chủ trương chỉ cần giữ “đạo tại tâm”. Một mặt, Chúa Giê-su lên án lối sống đạo đức giả: giữ luật chi li tỉ mỉ bên ngoài mà lại “bỏ qua những điều quan trọng nhất… là công lý, lòng nhân và thành tín,” nhưng mặt khác, Ngài vẫn yêu cầu “phải làm những điều này” đồng thời “không bỏ những điều kia”.Đó không phải là chủ trương “bắt cá hai tay,” nhưng Ngài muốn nhấn mạnh rằng việc làm bên ngoài chỉ thực sự có giá trị khi chúng xuất phát từ thái độ nội tâm –là công lý, lòng nhân và thành tín– và đó mới là điều quan trọng nhất, nếu không chỉ là đạo đức giả!

Mời Bạn: Bạn nghĩ gì về câu nói “giữ đạo ngoài da”? Khi bạn đang đầy đủ mọi việc “đọc kinh, xem lễ” mà trong những công việc đời thường của bạn lại không thể hiện chút nào là “công lý, lòng nhân và thành tín” thì đó là dấu hiệu bạn đang “giữ đạo ngoài da” vậy.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin thương tha thứ những lỗi lầm chúng con đã phạm. Ðôi khi vì tội lỗi của chúng con đã gây nên gương mù cho những người xung quanh. Ðôi khi vì những lời nói, những việc làm thiếu tình bác ái đã làm cho chúng con thiếu tín nhiệm với tha nhân. Chúng con quá nặng hình thức mà quên đi điều quan yếu là yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu mến tha nhân như chính mình. Chúng con đáng được Chúa quở trách “dân này thờ ta bằng môi bằng miệng còn lòng trí thì xa cách Ta”.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con thật sự trưởng thành trong Ðức Tin và tình yêu Chúa. Xin cho chúng con luôn biết lắng nghe lời Chúa dạy và thực thi trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button