Lời Chúa Hằng NgàySuy niệmTin Tức

Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên – Đức Mẹ Sầu Bi

Lời Chúa: Ga 19, 25-27

Lúc ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Suy NiệmĐứng gần thập giá Chúa Giê-su có thân mẫu Người. (Ga 19,25)

Có người nói: “Đằng sau thành công của người đàn ông, có bóng dáng một người phụ nữ.”Còn các sách Phúc Âm thì cho biết bên cạnh Đức Giê-su Ki-tô luôn có bóng dáng của Đức Ma-ri-a; và ngay trong cuộc khổ nạn, cũng có Mẹ đứng gần thập giá của người Con. Giáo Hội có lý khi mừng kính lễ Mẹ Sầu Bi ngay liền sau lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giê-su. Mẹ Ma-ri-a đã hiệp thông trọn vẹn với Chúa Giê-su trong hy tế cứu độ. Cuộc đời của Mẹ cũng đã thấm nhuộm máu đỏ hy sinh, khi Mẹ dấn thân vào cuộc khổ nạn; con đường Thánh Giá của Chúa Giê-su cũng là con đường Thánh Giá của Mẹ, vinh quang của Chúa Giê-su phục sinh cũng chính là vinh quang của Mẹ được tham dự vào sự Phục Sinh với Chúa Ki-tô.

Mời Bạn: Trên thập giá Chúa Giê-su đã hoàn tất chương trình cứu độ; nhưng hy tế cứu độ không dừng lại nơi Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a mà phải được hiện thực hoá trong cuộc đời của chúng ta, của những ai tin theo Ngài: “Ai muốn theo tôi hãy từ bỏ mình vác Thập Giá mình hằng ngày mà theo tôi”(Lc 9,12). Bạn có thái độ, tâm tình nào khi phải gặp thập giá trong đời bạn? Những khổ chế, hy sinh, đau khổ bệnh tật mà bạn gặp trong cuộc sống hằng ngày có trở nên nguồn ơn cứu độ và thánh hóa cho bạn và cho người khác không?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Khi Chúa chịu treo trên thập giá, Chúa đã muốn cho Đức Mẹ đứng kề bên mà thông phần đau khổ. Xin cho chúng con biết noi gương Đức Mẹ mà kết hợp với cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa, để mai ngày chúng con cũng được phục sinh vinh hiển với Chúa.

Lạy Mẹ Maria, người môn đệ đứng cùng Mẹ dưới chân Thánh giá là chính chúng con. Kể từ hôm nay, chúng con muốn rước Mẹ về ngôi nhà của lòng chúng con và của cuộc đời chúng con, để Mẹ cùng sống với chúng con trong những lúc vui cũng như những lúc buồn, những khi sung sướng và nhất là những khi đau khổ, để Mẹ dạy chúng con biết cách chịu đau khổ thế nào để những khổ đau ấy trở thành nguồn ơn cứu rỗi cho chúng con và cho anh chị em chúng con. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button