Lời Chúa Hằng NgàySuy niệmTin Tức

Thứ Ba Tuần XXV TN

Lời Chúa: Lc 8, 19-21

Khi ấy, mẹ và anh em Ðức Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Họ báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

Suy NiệmChúa Giê-su đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)

Người đời thường nói “một người làm quan cả họ được nhờ” bởi vì từ xưa đến nay trong xã hội, vẫn ngầm tồn tại một quy luật là bất cứ việc gì hễ có “nhất thân nhì thế” lập tức sẽ trôi chảy ngay. Và ngay cả khi không có “dây mơ rễ má” gì, thì người ta cũng cố tìm người sang, bắt quàng làm họ, để còn cậy nhờ khi hữu sự. Não trạng đó đã gây ra biết bao điều tệ hại cho xã hội. Đối lại những người muốn áp dụng điều đó cho Ngài, Chúa Giê-su chỉ ra cách thức để tạo một mối tương giao thân thích đích thực với Ngài: Đó là lắng nghe và thực hành lời Chúa. Chính Chúa Giê-su nói: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”

Mời Bạn: Được làm người thân với Thiên Chúa, có là Tin Mừng cho bạn ngày hôm nay không? Muốn thế hãy thực hiện phương cách Chúa dạy: Lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Mời bạn mở Kinh Thánh, đọc và chìm sâu trong tâm tình cầu nguyện. Và Chúa sẽ tỏ cho bạn biết bạn phải thực hành điều gì cho đẹp lòng Ngài. Và rồi bạn sẽ thấy Chúa ở trong bạn và bạn ở trong Chúa.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa yêu thương nên đã ban lời hằng sống để hướng dẫn chúng con. Xin cho chúng con biết siêng năng đọc Lời Chúa, chăm chỉ học Lời Chúa, và nhất là biết đem ra thực hành trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết đối xử với nhau trong tư cách anh em một nhà luôn yêu thương, kính trọng lẫn nhau, luôn chia vui sẻ vui buồn với nhau trong cuộc sống, luôn cùng nhau kiến tạo một thế giới an bình, một không gian hạnh phúc để danh Chúa được cả sáng.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức mình thuộc về gia đình của Chúa, để chúng con luôn biết sống đúng tinh thần phúc âm của Chúa. Xin cho những ai đang xa đàng lạc lối, được tác động bởi Chúa Thánh Linh biết trở về sống trong tình hiệp nhất yêu thương. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button