Lời Chúa Hằng NgàySuy niệmTin Tức

Thứ Bảy Tuần XIV TN

Lời Chúa: Mt 10, 24-33

Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bêendêbun, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Ðiều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Ðúng hơn, anh em hãy sợ Ðấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một xu phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời.”

Suy Niệm: “Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta không biết.” (Mt 10,26)

Nỗi sợ hãi làm con người không dám nhìn nhận sự thật, đối diện với sự thật và nói sự thật. Chẳng hạn, sợ bị kỳ thị, nhiều Ki-tô hữu không dám nhìn nhận căn cước của mình; sợ bị mất chức quyền, nhiều Ki-tô hữu không dám công khai sống đạo; sợ phải sống như lời Chúa dạy, nhiều Ki-tô hữu không dám đọc và suy niệm Lời Chúa, không dám dấn thân, không dám chịu thiệt thòi. Chúa Giê-su bảo chúng ta “đừng sợ”, bởi không gì có thể che giấu sự thật, mà sự thật lớn lao nhất là sự hiện diện của Chúa. Theo thánh Gio-an, sở dĩ người ta sợ hãi không dám nhìn nhận sự thật, bởi người ta thiếu tình yêu  Chúa. “Tình yêu thì không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi”(1Ga 4,18). Một khi tin yêu Chúa, Ki-tô hữu sẽ mạnh dạn xác nhận căn cước Ki-tô hữu của mình, sẽ can đảm sống lời Chúa dạy và sẽ dùng đời sống của mình minh chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa.

Mời Bạn: Sự sợ hãi hiện nay của bạn là gì? Sự sợ hãi đó có làm bạn xa sự thật không? có làm bạn xa cách Thiên Chúa không? Nếu có như thế, Chúa mời bạn hãy can đảm sống tình thân với Chúa, chính tình thân này sẽ giúp bạn loại trừ mọi sợ hãi.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa đã từng nói: “Tôi tớ không trọng hơn chủ”. Chúa đã đến trần gian trong con đường khiêm hạ, nghèo khó. Chúa đã sống một cuộc đời yêu thương và phục vụ. Chúa đã sống tận hiến và hy sinh. Hy sinh cả tính mạng cho người mình yêu. Xin giúp chúng con luôn biết theo gương Chúa cho đến cùng. Cho dẫu có vì Chúa mà bị người đời khinh chê. Cho dẫu có vì Chúa mà bị thua thiệt. Xin ban cho chúng con một tâm hồn trong sáng và một lương tâm an lành để chúng con luôn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc khi được sống theo gương Chúa.

Lạy Chúa, Chúa là Ðấng hằng sống. Ai theo Chúa sẽ được sống đời đời. Xin giúp chúng con thắng vượt những cám dỗ, những nguy nan để trung kiên sống theo giáo huấn của Chúa. Xin giúp chúng con luôn sống nên một trong Chúa hôm nay và mãi mãi trên thiên quốc. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button