Lời Chúa Hằng NgàySuy niệmTin Tức

Thứ Hai tuần III Mùa Vọng – Ngày 14-12: Thánh Gioan Thánh Giá

Lời Chúa: Mt 21, 23-27
Khi ấy, Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” Ðức Giêsu đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” Họ mới nghĩ thầm: “Nếu mình nói: “Do Trời”, thì ông ấy sẽ vặn lại: “Thế sao các ông lại không tin ông ấy?” Còn nếu mình nói: “Do người ta”, thì lại sợ đám đông, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ.” Họ mới trả lời Ðức Giêsu: “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”
Suy Niệm“Phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” (Lc 21,25)

Trước câu hỏi này của Chúa Giê-su, các thượng tế và kỳ mục đã nói “chúng tôi không biết”. Đó không phải là trả lời mà cách nói tránh né sự thật. Họ dư biết phép rửa của Gio-an là bởi trời, nhưng sợ phải nhìn nhận Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế, nên họ không dám đối diện với sự thật; vì một khi nhìn nhận vai trò của Gio-an Tẩy Giả, mà Gio-an Tẩy Giả là người giới thiệu Đức Giê-su, thì họ cũng phải nhìn nhận vai trò cứu thế của Chúa Giê-su như Gio-an loan báo. Nếu đón nhận sự thật đó, hệ quả là các ông phải thay đổi tất cả: từ não trạng, niềm tin, đến nếp sống. Vì không muốn hoán cải nên họ đã quanh co, tránh né sự thật mà nói: “Chúng tôi không biết.”

Tâm Tình Sống: Sự thật được đánh giá cao và người ta bảo rằng không có gì thấp hèn cho bằng sự dối trá. Nhưng cái giá phải trả cho việc làm chứng sự thật không hề nhỏ chút nào, nhất là sự thật đức tin vào Thiên Chúa, đó là sự thiệt thòi, hy sinh, từ bỏ, sửa đổi…. Bởi vậy, có khi tôi biết mà nói là không biết; thấy mà nói là không thấy; nghe mà nói là không nghe. Những lúc đó, chúng ta đang tránh né để được yên thân. Nhưng đừng quên, chúng ta là con cái Sự Thật, có bổn phận làm chứng cho Sự Thật. Sống bổn phận này đòi hỏi phải can đảm dám nói sự thật và sống sự thật.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, ở đời chúng con thích khám phá sự thật. Chúng con cũng ưa thích con người chân thật. Chúng con ghét sự giả dối. Chúng con thích tấm lòng hơn là những hình thức bên ngoài. Nhưng Chúa ơi, sao chúng con lại khó sống chân thật với bản thân của mình. Chúng con thích đóng bộ áo giả dối vào con người của mình. Chúng con tìm cách che đậy sự thật. Chắc Chúa cũng buồn với chúng con như Chúa đã từng đau đớn về thái độ sống giả dối của các biệt phái năm xưa. Chắc Chúa cũng không vui vì những lệch lạc về những giá trị của chân thiện mỹ khiến chúng con đang đánh mất dần tính bổn thiện trong con người chúng con. Xin tha thứ cho chúng con. Xin giúp chúng con canh tân sửa đổi cho phù hợp với giáo huấn của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con một tấm lòng sám hối chân thành để chúng con biết quay trở về với đường ngay nẻo chính. Xin Chúa luôn hướng dẫn bước đường chúng con đi trong chân lý vẹn tuyền. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button