Lời Chúa Hằng NgàySuy niệmTin Tức

Thứ Hai Tuần XVII TN

Lời Chúa: Mt 13, 31-35

Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.” Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.” Tất cả các điều ấy, Ðức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ:

Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.”

Suy Niệm: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải… Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men…” (Mt 13,31.33)

Chúa Giê-su không định nghĩa Nước Trời như một tổ chức chính trị ở một nơi nào đó bên ngoài thế giới này, đứng đầu là một vị vua hay tổng thống gì đó với đầy đủ cơ cấu ban bệ. Nhưng Ngài kể cho chúng ta nghe câu chuyện Nước Trời. Nước đó giống như hạt cải, nắm men, vì Nước đó thật nhỏ bé và đang ở trong giai đoạn phát triển. Nhưng Nước đó có sức sống thật mạnh mẽ như hạt cải và sức hoán cải thật sâu rộng như nắm men. Quan trọng hơn nữa, chính các tín hữu là những nhân tố làm cho nuớc ấy phát triển, và môi trường hoạt động của những “hạt cải, nắm men” ấy bắt đầu không ở đâu xa mà ở ngay trong thế giới này, từ môi trường sống thường ngày của chúng ta.

Mời Bạn: “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” (Đất nước thịnh hay suy, người thường dân cũng phải có trách nhiệm). Chuyện đời đã thế, chuyện Nước Trời cũng không khác. Nhờ bí tích Thánh Tẩy, bạn đã là một phần tử trong Nước Trời. Bạn có trách nhiệm đối với nước đó. Bạn đã góp phần của mình thế nào để làm cho Nước Trời lớn lên nơi khu xóm, gia đình, cộng đoàn của bạn?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, có ai đó nói rằng: dù một việc nhỏ bé tầm thường nhưng nếu làm với lòng mến chân thành cũng trở nên những việc phi thường. Chúa cũng muốn chúng con hiện diện giữa đời thật nhỏ bé khiêm cung như hạt cải gieo vào nhân gian, như chút men thẩm thấu vào dòng đời, thế nhưng từng nghĩa cử yêu thương, bác ái, vị tha của chúng con dù nhỏ bé vẫn có sức biến đổi cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn.

Lạy Chúa, thế giới chúng con đang sống đầy thói hư tật xấu, đầy những đam mê lầm lạc, xin cho chúng con dám sống thánh thiện để xoá bỏ những thói đời điêu ngoa, những lối sống trụy lạc, những ham muốn tầm thường. Xin giúp chúng con biết gieo vãi vào nhân gian những việc lành đạo đức, những lối sống thánh thiện ngõ hầu biến đổi trần gian theo ánh sáng của Tin Mừng của Chúa. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button