Lời Chúa Hằng NgàySuy niệmTin Tức

Thứ Năm Tuần VIII TN

Lời Chúa: Mc 10, 46-52

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Giêricô cùng với các môn đệ, và một đám đông, thì có con ông Timê tên là Bartimê, một người mù ăn xin đang ngồi ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nagiarét, liền kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi”. Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: “Hỡi con vua Đavít , xin thương xót tôi”.

Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: “Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh”. Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: “Anh muốn Ta làm gì cho anh”? Người mù thưa: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu đáp: “Được, đức tin của anh đã chữa anh”. Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người.

Suy Niệm: “Lạy ông Giê-su, con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi.” (Mc 10,47)

Anh mù này hằng ngày ngồi ăn xin nơi cửa thành Giê-ri-cô, người ta đã quá nhẵn mặt anh, cả đến cha của anh người ta cũng biết: họ gọi anh là “Ba-ti-mê, con ông Ti-mê” mà! Thế nhưng có lẽ không ai hiểu nỗi lòng khao khát của anh: anh mong “được nhìn thấy”. Nghe người ta kể lại về một ông Giê-su chữa lành nhiều bệnh tật, anh tin rằng chỉ có Người mới có thể cứu anh và anh chờ đợi. Dịp may đến cho anh khi Đức Giê-su đi ngang qua đó. Vừa nghe nói có Đức Giê-su đi tới, anh liền chồm dậy la to, van xin Ngài cứu anh. Mặc cho người ta quát nạt và ngăn cấm, anh càng kêu to hơn. Anh khao khát được thấy. Anh tin rằng chỉ có Chúa mới có thể cứu chữa anh mà thôi. Anh biết anh cần Chúa! Và Chúa cũng biết anh cần Ngài! Ngài thấy lòng tin đó nơi anh và đã thương cứu chữa: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!”

Mời Bạn: Tội lỗi là vật cản lớn nhất cắt đứt con đường dẫn bạn đến hạnh phúc đời đời. Chỉ mình Đức Ki-tô mới có thể cứu bạn khỏi tình trạng bế tắc đó. Bạn có khao khát được giải thoát khỏi tội lỗi và nhận ra mình đang cần Chúa không? Mời bạn đặt trọn niềm tin vào Ngài để bạn được cứu chữa. Bạn đã sẵn sàng cho việc này chưa?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa là Ðấng quyền năng, xin phá tan những bóng đêm đang che kín địa cầu. Bóng đêm của sự dữ hoành hành. Bóng đêm của sa đoạ và bất công. Bóng đêm khiến lòng người lạnh vắng giá băng. Tình người băng giá. Lòng người mù tối bởi ích kỷ và tham lam. Xin khai mở cho trần gian ánh sáng của yêu thương để xoá tan hận thù. Ánh sáng của chân lý để đẩy lùi những mưu đồ bất chính, những oán giận hờn ghen. Xin mở mắt tâm hồn để chúng con thấy Chúa đang hiện diện nơi tha nhân. Xin giúp chúng con đừng vì sự mù tối của mình mà gây nên đau khổ cho người khác. Xin giúp chúng con biết mang lại ánh sáng yêu thương, ánh sáng công bình, bái ái và tình hiệp nhất cho gia đình và xứ đạo chúng con.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, xin củng cố đức tin còn yếu kém nơi chúng con. Xin ban cho chúng con lòng tin sắt son vào Chúa để chúng con luôn tín thác và cậy trông trọn vẹn nơi Chúa. Amen.

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button